РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Нина
Фамилия: Господинова
Адрес:
Телефон:
888 733
Email: ninag@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 07.01.1962
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 1986 - сега
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
От 2010 г. доцент, в направление Химични технологии - Експлоатационни материали.
През 2003 г. получена ОНС "доктор" след защита на дисертационен труд на тема "Изследване на синтеза и биоразграждането на синтетични масла от естерен тип" по научна специалност 01.05.15."Нефтохимия и нефтохимичен синтез" в Института по органична химия с център по фитохимия към БАН.
От 1997 до 2010 г. - главен асистент.
От 1989 до 1997 г. - старши асистент.
От 1986 до 1989 г. - асистент.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул."Студентска", № 8, гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Водя лекции и упражнения по следните дисциплини: Химия, Органична химия, Биохимия, Оползотворяване и третиране на пластмасови отпадъци, Експлоатационни материали, Експлоатационни материали в земеделската техника, Оползотворяване на експлоатационните материали и др дисциплини.
Образование и обучение
от -до: 1980 - 1984
Наименование на придобитата квалификация: магистър химик, учител по химия и физика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Получена подготовка за преподавателска и научна работа в областта на химичните науки и правоспособност за учител по физика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1976 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Общообразователна подготовка със засилено изучаване на математика и физика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка" - Русе
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
В2 В2 В2 В2
руски
мн. добре мн. добре добре задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Ангажирана съм с работата по оформяне на учебното натоварване и други процедури по организиране на учебния процес в направление ХИМИЯ към катедрата
Технически умения и компетенции: Експериментална работа в химична лаборатория
Компютърни умения и компетенции: Работя с основните компютърни програми
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.