РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ивайло
Фамилия: Николаев
Адрес:
ул. Студентска, №8, корпус 9, каб. 7 Русе 7017 ,
Телефон:
+35982888766
Email: nikolaev@uni-ruse.bg
Националност: България
Дата на раждане: 30.01.1973
Пол: Мъжки
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Научна и образователна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование
от -до: 2015 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Научна и образователна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование
от -до: 2011 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Научна и образователна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование
от -до: 2003 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Научна и образователна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование
от -до: 2003 - 2005
Заемана длъжност или позиция: Артист-оркестрант – тромпетист
Основни дейности и отговорности:
Музикант
Име и адрес на работодателя:
Община Русе, Отдел “Култура”, Общински духов оркестър
Вид на дейността или сферата на работа: Участие в официални празници и дейности на град Русе. Самостоятелни концертни изяви. Участие в конкурси и фестивали.
от -до: 2000 - 2003
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Научна и образователна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Образование и наука
от -до: 1995 - 2003
Заемана длъжност или позиция: Артист-оркестрант – басфлигорнист
Основни дейности и отговорности:
Музикант
Име и адрес на работодателя:
Община Русе, Отдел “Култура”, Общински духов оркестър
Вид на дейността или сферата на работа: Участие в официални празници и дейности на град Русе. Самостоятелни концертни изяви. Участие в конкурси и фестивали.
от -до: 1995 - 1996
Заемана длъжност или позиция: Дизайнер
Основни дейности и отговорности:
Предпечатна подготовка на рекламни и канцеларски материали
Име и адрес на работодателя:
Фирма “Микро КАД” - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Рекламни материали, издателска дейност, външна и вътрешна реклама
от -до: 1993 - 1995
Заемана длъжност или позиция: Сержант – оркестрант, басфлигорнист
Основни дейности и отговорности:
Музикант
Име и адрес на работодателя:
Министерство на народната отбраната (сега Министерство на отбраната), поделение 36240 – Разград
Вид на дейността или сферата на работа: Официални събития на армията и обществото
от -до: 1993 - 1993
Заемана длъжност или позиция: Дизайнер
Основни дейности и отговорности:
Предпечатна подготовка на рекламни и канцеларски материали
Име и адрес на работодателя:
Фирма “Фото-н”
Вид на дейността или сферата на работа: Рекламни материали, издателска дейност, външна и вътрешна реклама
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по Хидравлични и пневматични машини и съоръжения
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Професионално направление 5.1 – Машинно инженерство,
докторска програма „Хидравлични и пневматични машини и съоръжения“,
тема - СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ДЕБИТА НА
ТРИРОТОРНА ЗЪБНА ПОМПА С ДВУСТРАННО
ЦЕВНО ЗАЦЕПВАНЕ
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет Ангел Кънчев
Ниво по националната класификация: Образователна и научна степен доктор
от -до: 1995 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Техника и технологии за опазване на околната среда
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Газопречиствателна, водопречиствателна и депонираща техника и технологии; акустика на околната среда; оползотворяване и третиране на силикатни, строителни, метални и пластмасови отпадъци; опазване на околната среда; екология; микробиология; физикохимия
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет “Ангел Кънчев” – Русе
Ниво по националната класификация: Висше образование – магистър, машинен инженер
от -до: 1988 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: Организатор на музикално-образователни дейности
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тромпет - специален предмет, облигатно пиано, солфеж, хармония, хорознание, елементарна теория на музиката
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Средно общообразователно училище “Никола Й. Вапцаров” - Разград
Ниво по националната класификация: Средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски език
Отлично Отлично Отлично Отлично
Английски език
Основно Основно Основно Основно
Социални умения и компетенции: • Участие в кандидатстудентската кампания на Русенски Университет “Ангел Кънчев”- представяне на университета пред завършващите ученици.
Организационни умения и компетенции: • Председател на взаимоспомагателна каса при Русeнски университет "Ангел Кънчев";
• Отговорник за мобилните комуникации на Русeнски университет "Ангел Кънчев";
• Отговорник по учебната работа на кат. „Топлотехника, хидро- и пневмотехника”;
• Отговорник направление в кандидатстудентската кампания на Руснски университет "Ангел Кънчев";
• Отговорник по качеството на обучение на кат. „Топлотехника, хидро- и пневмотехника”;
• Председател на Ролер клуб Русе;
• Диригент (по заместване) на певчески хор;
• Треньор на клуб по акробатичен рокендрол.
Технически умения и компетенции: • Ползване на учебно-технически средства;
• Web дизайн и графично оформление;
Компютърни умения и компетенции: • Работа с програмни езици: Visual Basic For Application, Delphi, Pascal;
• Работа със специализиран софтуер: Matlab, Ansys;
• Програмиране на промишлени контролери “Simatic” на “Siemens”;
• Администриране на сайта на кат. Топлотехника, хидро- и пневмотехника;
• Работа с графични програми: Corel Draw, PhotoShop и др.;
• Работа с CAD системи: Solid Works;
• Уеб дизайн: Dreamwaver, Fireworks;
• Приложни програми: Excel, Word, PowerPoint, Visio, Adobe Premier, архивиращи програми и др. – уменията за работа с тях са придобити при работа в Русенски университет “Ангел Кънчев” и дизайнерски фирми;
• Видео и аудиомонтаж – CoolEditPro, VirtualDub, Adobe Premiere, Pinnacle Studio и др.;
• Работа с мултимедийни устройства, скенери, принтери, CD и DVD записващи устройства и др., както и инсталирането и конфигурирането им.
• Асемблиране на компютри;
Артистични умения и компетенции: • Владеене на музикални инструменти: тромпет, тромбон и басфлигорна – професионално ниво; пиано – облигатно ниво;
• Хорово пеене – любител (участие в оперни спектакли, вкл. извън страната);
• Free Style Slalom.
• Акробатичен рокендрол – през 1999 г. пети в ранглистата на страната в клас “С”, същата година придобит клас “B”;
• Парапланеризъм.
Свидетелство за управление на МПС: категория B и M
Допълнителна информация  
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ - в страната и чужбина 17.10.2014 - 28.10.2014 • България • Русенски университет „Ангел Кънчев” • Специализиран курс по „Теория на експеримента” • 2 седмици
09.05.2012 - 20.05.2012 • Румъния • INAS S.A. - ANSYS Chanel Partner • Специализиран курс по „ANSYS v.14 - WORKBENCH & CFD” • 5 дена
09.04.2012 - 20.04.2012 • България • Русенски университет „Ангел Кънчев” • Специализиран курс по „Законова база и структура на дисертационния труд” • 2 седмици
26.01.2012 - 27.01.2012 • България • „Хайдак Инфотех” ООД • Специализиран курс по „Основи на изчислителната динамика на флуидите и използване на FloEFD” • 16 часа
09.05.2004 - 20.05.2004 • България • Русенски университет „Ангел Кънчев” • Специализиран курс по „Средства за автоматизация на научното изследване” • 2 седмици
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС - ключови думи • Механика на флуидите • Промишлена аеродинамика • Хидравлични машини • Хидро- и пневмозадвижване
ОТКРИТИЯ И ИЗОБРЕТЕНИЯ - с библиографско описание ПАТЕНТИ
1. Алипиев О., И. Николаев, Г. Попов, Д. Зафиров. Хидромашина с вътрешно зацепване. Патент за изобретение № 66143 от 17.08.2011.
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ • Година • Тема на пр ПРОЕКТИ ПО ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
2015 • 2015-ФАИ-03 „Изследване на хидравлични машини и системи, газови инсталации, устройства за третиране на отпадъци“;
2014 • 2014-ФАИ-03 „Изследване на енергийни системи и технологии за оползотворяване на отпадъци“;
2013 • 2013-ФАИ-01 „Изследване на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии“;
2012 • 2012-ФАИ-03 „Изследване на енергопреобразуващи флуидни системи“;
2011 • 2011-ФАИ-03 „Моделни и експериментални изследвния на хидравлични и климатични системи“;
2010 • 2010-ФАИ-03 „Моделиране и изследване на енергийни процеси в хидравличната и топлинната техника“;
2009 • Моделиране и изследване на енергийни процеси в хидро и пневмотехниката;
2008 • 2008-ФАИ-05 Разработване и изследване пластинкови вакуумпомпи;
2007 • АИФ-05 Изследване на методите за регулиране на водни микротурбини;
2006 • МСС-04 Разработване и изследване на водни микротурбини;
2005 • МСС-04 Енергиен баланс на центробежни помпи;
2004 • МСС-04 Изследване на антикавитационните качества на малко дебитни центробежни помпи;
2003 • МСС-03 Разработване и изследване на помпи за растително защитни машини;
2002 • Разработване на уредба и изследване на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес;
2001 • Изследване на енергетичните и трибологични характеристики на пластинкови и ролкови помпи при работа с нисковискозни течности.
РАБОТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ • Година • Тема на 2011 - 2013 • Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 • „Съвместно проучване на електрогенераторна система, задвижвана от водна турбина за трансгранична екологична транспортна система ЕЛЕКТРОРИВЪР", № MIS ETC 128;
2011 - 2013 • Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 • „Действия за подкрепа на нови научно-технически партньорства в транс-граничната област с цел да обедини бизнеса и научните изследвания, за достъп до Европейски фондове САНДИ”, № MIS ETC 211;
2010 - 2012 • Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 •
„Обща стратегия за предотвратяване на технологични рискове от замърсяване на река Дунав с петрол и петролни продукти – ЧИСТ ДУНАВ” (CLEANDANUBE), № MIS ETC 653: 2(2i)-2.2-5.
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
Име • Упражнения/лекции

• Измерване на хидравлични и топлинни величини • лекции и упражнения;
• Механика на флуидите • упражнения;
• Хидро и пневмопроцеси • упражнения;
• Промишлена аеродинамика • упражнения;
• Промишлена аеродинамика • лекции;
• Хидро и пневмо машини в земеделието • упражнения;
• Хидро и пневмозадвижване • упражнения;
• Хидравлични машини и пнематика • упражнения,
• Обемни, хидро и пневмомашини • упражнения,
• Задвижване в земеделската техника • упражнения,

ПОСЛЕДНА АТЕСТАЦИЯ
Година • Оценка

2008 • положителна
ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ • година • описание • организяци 2016 • Грамота с II-ра награда за много добро представяне на изложбата за печати и електронни издания на преподавателите от Русенски университет с дисертационен труд на тема "Създаване и изследване на трироторна зъбна помпа с двустранно цевно зацепване" • Русенски университет Ангел Кънчев;
2016 • Грамота за високи научни постижения при изследване на хидравлични машини • Съюз на учените в България – клон Русе;
2012 • ИЗОБРЕТАТЕЛ НА ГОДИНАТА 2012 в категория "Машиностроене и строителство" за изобретението "Хидромашина с двустранно цевно зацепване" • ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на Република България;
2009 • Кристален приз “The best paper” за доклад от научна конференция РУ&СУ'09 на тема “Определяне обема на работните камери на трироторна, хидравлична машина с двустранно цевно зацепване” • Русенски университет "Ангел Кънчев";
2003 • Грамота за І-во място на изследователски проект с тема: “Разработване и изследване на помпи за растително защитни машини” • Русенски университет "Ангел Кънчев";
2002 • Грамота за І-во място на изследователски проект с тема: “Разработване на уредба и изследване на центробежни помпи при работа с водо-въздушна смес” • Русенски университет "Ангел Кънчев";
2001 • Грамота за І-во място на изследователски проект с тема: “Изследване на енергетичните и трибологични характеристики на пластинкови и ролкови помпи при работа с нисковискозни течности” • Русенски университет "Ангел Кънчев"
ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪ • Университетски синдикат
• Съюз на учените в България – клон Русе
ЛИЦА И/ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОСОБНИ ДА ДАДАТ ПРЕПОРЪКИ • Чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – РУ “Ангел Кънчев” – Русе
• Проф. д-р Огнян Алипиев – РУ “Ангел Кънчев” – Русе;
• Проф. д-р Генчо Попов – РУ “Ангел Кънчев” – Русе;
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.