РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Настя
Фамилия: Иванова
Адрес:
ж.к. "Орел", бл. 3, вх. 8, ап. 10, Разград, 7200, България
Телефон:
084/520002
Email: nivanova@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 06.09.1961 г
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: Зам. Директор УД, Р-тел катедра
Основни дейности и отговорности:
научно-изследователска, преподавателска, организационна, ръководна
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", Филиал - Разград, бул. Априлско въстание №47, 7200 Разград
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 2008 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Зам. Директор УД
Основни дейности и отговорности:
научно-изследователска, преподавателска, организационна, ръководна
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", Филиал - Разград, бул. Априлско въстание №47, 7200 Разград
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 2000 - 2008
Заемана длъжност или позиция: р-тел катедра “Биотехнологии и хранителни технологии”, доцент
Основни дейности и отговорности:
научно-изследователска, преподавателска, организационна, ръководна
Име и адрес на работодателя:
Технологичен колеж – Разград към РУ “Ангел Кънчев”, бул. Априлско въстание №47, 7200 Разград
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1987 - 2000
Заемана длъжност или позиция: преподавател, старши асистент, главен асистент, доктор
Основни дейности и отговорности:
научно-преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Технологичен колеж – Разград към РУ “Ангел Кънчев”, бул. Априлско въстание №47, 7200 Разград
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1985 - 1987
Заемана длъжност или позиция: специалист
Основни дейности и отговорности:
научен работник
Име и адрес на работодателя:
Балканфарма-Разград, АД
Вид на дейността или сферата на работа: секция "Биологично-активни вещества"
Образование и обучение
от -до: 1980 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: магистър, инженер-химик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на органичния синтез и горивата
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Университет “Проф. д-р Асен Златаров - Бургас
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1976 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: технолог
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на нефта и газа
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по индустриална химия
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично много добро много добро
английски
много добро добро добро добро
Социални умения и компетенции: Работа в екип;
Комуникационни и презентационни умения;
Организатор на различни мероприятия;
Отлична работа със студентите;
Отлични взаимоотношения с колегите и служителите
Организационни умения и компетенции: Като Зам. Директор УД на Филиала организирам провеждането на учебния процес, кандидатстудентската кампания и различни мероприятия
Технически умения и компетенции: Работя с апарати и машини, свързани с конкретната ми преподавателска и научно-изследователска дейност
Компютърни умения и компетенции: Компютърът е неотменна част от моята работа. Ползвам основни компютърни програми
Артистични умения и компетенции: Обичам музиката и танците
Свидетелство за управление на МПС: категория В и М
Допълнителна информация  
Участие в съюзи, организации Член на Управителния съвет на Съюза на учените в България – клон Разград;
Председател на Регионален клуб на еколозите и биолозите,гр. Разград – от 2000 до 2004 г.
Друга професионална активност Ръководител и участник в проекти финансирани от ФНИ на РУ;
Член на Общото събрание на РУ”Ангел Кънчев”;
Член на Съвета на Филиала;
Отговорник по качество на образованието и акредитацията във филиала;
Внедрителска дейност, с доказан икономически ефект, в областта на биологично-активните вещества;
Ръководител на групата за Кандидатстудентска реклама на РУ “А. Кънчев” и отговаряща за региони Разград,Търговище и Шумен.
Награди Трета награда за научна публикация в списание с Impact Factor, 2009 год.;
Грамота и кристален приз "The best paper", Научна конференция РУ & СУ"11.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.