РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Николай
Фамилия: Костадинов
Адрес:
Телефон:
082-888674
Email: nkostadinov@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 21.07.1963
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 1996 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет „Ангел Кънчев“ Русе, катедра „Компютърни системи и технологии“
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1992 - 1996
Заемана длъжност или позиция: Старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, катедра „Компютърни системи и технологии“
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1989 - 1992
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Технически Университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, катедра „Компютърни системи“
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1988 - 1989
Заемана длъжност или позиция: Конструктор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
НПП “Автоматика” - гр. Хасково
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1983 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: Инженер, Изчислителна Техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
ВТУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
университет
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1977 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: руски език
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Руска гимназия "Любен Каравелов"- гр. Хасково
Ниво по националната класификация: средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добре мн. добре добре добре
руски
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В
Допълнителна информация  
Преподавани дисциплини Системи за работа в реално време
Технология на проектирането
Компютърни телекомуникционни системи
Сертификати Wavecom Open AT® Developer Certificate, No 08-01-00375 /19.09.2008.
Участие в проекти и внедрявания В колектив с М. Луканчевски и Х. Авакян в рамките на направление "Компютърни телекомуникационни системи" на катедра КСТ:
1.Система "ТелеУслуги" за контрол на разговорите от телефонни кабини (1993-2003). Внедрена в над 60 пощенски клона.
2.Система за контрол на телефонните разговори от АТЦ - КСТ "Вектра" (1995-2009). Внедрена в десетки АТЦ. Цифрова надстройка на аналогови АТЦ. Обслужвала над 200 000 абонати на БТК в непрекъсваем режим на работа.
3.Операторска система eMOSys
3.1.eMOSys.4K (2000-2003)
Първи български електронен операторски център. Внедрен в системата на БТК като алтернатива на чуждестранните разработки. ISDN външна свързаност. Една от първите в света операторски системи с пакетна комутация.
3.2.eMOSys.6K (2004-2007)
Второ поколение на операторския център, поддържащ няколкостотин работни места. ISDN и H.323 външна свързаност. С висока надеждност (99,995% готовност).
3.3.eMOSys.6K Bluebird Edition (2008-)
Трето поколение на операторския център с капацитет от няколко десетки хиляди повиквания на ден и над хиляда работни места. ISDN, H.323 и SIP външна свързаност. С много висока гарантирана надеждност (99,9985% готовност).
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.