РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Николай
Фамилия: Станков
Адрес:
ул. Нови Сад № 2, бл. Мура, вх. Д, ет. 7, гр. Русе – 7013, България
Телефон:
082888714
Email: nstankov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 03.11.1980 г
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: Гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. Студентска № 8, гр. Русе – 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 2010 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Технолог
Основни дейности и отговорности:
Проектиране и контрол на технологични процеси
Име и адрес на работодателя:
„СЛ Индъстрис ЕООД” (SL Industries EOOD), бул. Тутракан 71, гр. Русе – 7000, България
www.sl-industries.com
Вид на дейността или сферата на работа: Машиностроене
от -до: 2007 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Инженер проектант, Контрол на качеството, Контрол на производството
Основни дейности и отговорности:
Проектиране на екипировка за земекопна техника и екипировка за разрушаване
Име и адрес на работодателя:
“Mantovanibenne” IT, 6 A. Righi Str., 41037 Mirandola (MO), Italy,
www.mantovanibenne.com
Вид на дейността или сферата на работа: Машиностроене
от -до: 2006 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Оператор в касата на университета
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. Студентска № 8, гр. Русе – 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Финанси
Образование и обучение
от -до: 2006 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност „Рязане на материалите и режещи инструменти”
Специализация „Резбонарезни инструменти”
Лаборатория по „Ресурсоспестяващи технологии и бързо прототипиране”
Лаборатория по „Технология на инструменталното производство”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. Студентска № 8, гр. Русе – 7017, България
Ниво по националната класификация:
от -до: 2003 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност „Машиностроителна техника и технологии”
Специализация „Технологии за машини с цифрово управление”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. Студентска № 8, гр. Русе – 7017, България
Ниво по националната класификация:
от -до: 2001 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Учителска правоспособност
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. Студентска № 8, гр. Русе – 7017, България
Ниво по националната класификация:
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност „Машиностроителна техника и технологии”
Специализация „Технологии и автоматизация на машиностроенето”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. Студентска № 8, гр. Русе – 7017, България
Ниво по националната класификация:
от -до: 1995 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: Телевизионен техник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Професионална гимназия по електротехника „Христо Ботев”, ул. Неофит Бозвели № 22, гр. Монтана – 3400
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Свободно Свободно Самостоятелно Самостоятелно
Италиански
Свободно Свободно Самостоятелно Самостоятелно
Сръбски
Свободно Свободно Самостоятелно Самостоятелно
Руски
Свободно Свободно Самостоятелно Самостоятелно
Социални умения и компетенции: Работа в екип, добри комуникационни умения
Организационни умения и компетенции: Управленски умения – по време на обучението
Технически умения и компетенции: Проектиране с CAD системи, проектиране и контрол на технологични процеси, металорежещи инструменти, технологична екипировка, машини с ЦПУ, бързо прототипиране, 3D сканиране
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции: - Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio);
- CAD системи: SolidWorks, AutoCAD, ME10;
- CAM системи: FutureCAM, SolidCAM;
- Internet.
Свидетелство за управление на МПС: Категория Б
Допълнителна информация  
Курсове за повишаване на квалификацията Автотехническа експертиза, Русе, 2011
Награди 1. Грамота за участие в Студенската научна сесия на РУ „Ангел Кънчев”. Русе, 2010.
2. Грамота за първо място в конкурса за най-добър проект, разработен с CAD системи. Русе, 2010.
3. Първо място на конкурса за иновативни предложения по проект "Star Night 2010 – Европейска нощ на учените". Тема на иновацията „Инструменти за формообразуване на вътрешни резби на машини с ЦПУ”, публикувана в сборник „Гласът на науката”. Русе, 2010.
4. Грамота на колектив с ръководител проф. дтн Велико Иванов за класиране на второ място в конкурса за най-информативен и атрактивен постер, представящ резултатите от научноизследователски проект на тема „Разработване на методи за профилиране на инструменти за формообразуване на линейчати винтови повърхнини”. Русе, 2011.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.