РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Нейко
Фамилия: Стоянов
Адрес:
7200 Разград, ул. „Бели Лом” № 31, вх.Б, ап.11
Телефон:
084/580758; 08850310
Email: nstoianov@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 13,03,1950
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1986 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Ръководител катедра ХХТот 2008г. и 1990-2000; 2000-2008 Директор; 1990-1998г. гл. асистент; 1986-1990 старши преподавател, доцент от 1998г., професор от 2013г.
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научно-изследователска дейност; Като ръководител катедра отговаря за цялостната дейност на катедрата и качеството на учебния процес.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Филиал - Разград, бул. "Априлско въстание" 47, 7200 Разград
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 1979 - 1986
Заемана длъжност или позиция: Директор
Основни дейности и отговорности:
организира учебния процес на учебното заведение
Име и адрес на работодателя:
ЕСПУ "В. Левски"
Вид на дейността или сферата на работа: в сферата на средното образование
от -до: 1977 - 1979
Заемана длъжност или позиция: учител
Основни дейности и отговорности:
преподавател по химия
Име и адрес на работодателя:
СПТУ "Ю. Гагарин"
Вид на дейността или сферата на работа: в средното образование
от -до: 1973 - 1977
Заемана длъжност или позиция: стажант асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавател по органична химия
Име и адрес на работодателя:
ШУ"К. Преславски"
Вид на дейността или сферата на работа: в сферата на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1968 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: производствен профил-органик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност"Органична химия"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ"Св. Климент Охридски"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1965 - 1968
Наименование на придобитата квалификация: средно образошание
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Политехническа гимназия "Г. Кирков" - Дулово
Ниво по националната класификация: средно
от -до: 1965 - 1968
Наименование на придобитата квалификация: средно образошание
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Политехническа гимназия "Г. Кирков" - Дулово
Ниво по националната класификация: средно
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добре много добре много добре много добре
английски
задоволително задоволително задоволително задоволително
немски
задоволително задоволително задоволително задоволително
Социални умения и компетенции: умея да организирам членовете на катедрата при изпълнението на поставените им задачи и следя да изпълняват изследователските си проблеми
Организационни умения и компетенции: бил съм директор на училище, директор на филиал, ръководител катедра
Технически умения и компетенции: работя с всички химични уреди и апарати на експериментално научно ниво
Компютърни умения и компетенции: работя на компютър и ползвам основните компютърни програми.
Работя със специализирани химични компютърни програми-Chem Sketch;Chem Basic; Chem Dodle; 3D Viewer; CH NMP Viewer
Артистични умения и компетенции: музика
Свидетелство за управление на МПС: категория С
Допълнителна информация  
Участие в съюзи, организации член на пептидното дружество в РБългария
Области на професионални интереси -Ръководител и изпълнител на 8 договора с научно-изследователски и приложен характер
- Автор и съавтор на 4 изобретения и патенти, 80 статии и доклади
- 103 цитати
Дипломанти и докторанти - Защитил 1 редовен дипломант
- ръководител на 30 защитили дипломанти
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.