РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Николай
Фамилия: Вълов
Адрес:
ул."Студентска"-8, гр.Русе, п.к.7004, BG
Телефон:
082 888 266
Email: npvalov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане:
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1994 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент, главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Провеждане и разработване на занятия за обучение на студенти
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет „Ангел Кънчев“, гр.Русе, BG
Вид на дейността или сферата на работа: Обучение на студенти
от -до: 1989 - 1994
Заемана длъжност или позиция: Инженер по автоматика към катедра
Основни дейности и отговорности:
Поддържане и изграждане на материална база за обучение на студенти
Име и адрес на работодателя:
ВТУ „Ангел Кънчев“, гр.Русе, BG
Вид на дейността или сферата на работа: Обслужване на учебна дейност
от -до: 1989 - 1989
Заемана длъжност или позиция: Училищен възпитател
Основни дейности и отговорности:
Обучение и възпитание на учащи в основния курс
Име и адрес на работодателя:
Основно училище „Хр.Ботев“ с.Тодоричене, BG
Вид на дейността или сферата на работа: Учебна дейност
от -до: 1987 - 1989
Заемана длъжност или позиция: Началник смяна
Основни дейности и отговорности:
Цялостно информационно обезпечение на производствения процес
Име и адрес на работодателя:
Атомна електроцентрала "Козлодуй", гр.Козлодуй, BG
Вид на дейността или сферата на работа: УВС (универсален изчислителен център)
от -до: 1987 - 1987
Заемана длъжност или позиция: Системен организатор
Основни дейности и отговорности:
Информационно обезпечение на производствения процес
Име и адрес на работодателя:
ЗКМ "Звезда", гр.Луковит, BG
Вид на дейността или сферата на работа: Изчислителен център
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: докторска програма: Автоматизация на производството
Основни предмети/застъпени професионални умения:
тема: Управление на режимните параметри при конвективно сушене на плодове и зеленчуци

5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: ОНС Доктор
от -до: 1982 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: Инженер по радиоелектроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Микрокомпютърни системи за управление
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ“Ангел Кънчев“, гр.Русе, BG
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1983 - 1986
Наименование на придобитата квалификация: Педагогическа квалификация
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Методика, Педагогика, Психология
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ“Ангел Кънчев“, гр.Русе, BG
Ниво по националната класификация:
от -до: 1975 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Реална гимназия, основен курс
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ЕСПУ“Веска Михайлова“, гр.Луковит, BG
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично мн.добро мн.добро
английски
добро добро средно средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Участник съм в колективите удостоени да разработват проекти по фонд научни изследвания (ФНИ) на Русенски университет “Ангел Кънчев“ през 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г. и 2016г.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Отлични компютърни умения, работа с различни операционни системи и приложен софтуер, изграждане и диагностика на компютърни системи, управление на периферни устройства,сензорна техника, програмиране на асемблер, автомобилна електроника
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: кат.М и В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.