РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Огнян
Фамилия: Алипиев
Адрес:
ул.Неофит Рилски, 50, гр.Русе, България
Телефон:
0887 246 736
Email: oalipiev@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 15.10.1955 г
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 1980 - сега
Заемана длъжност или позиция: от 2000 - Ръководител на катедра ТММПТТ
Основни дейности и отговорности:
от 2011 - Професор по “Теория на механизмите, машините и автоматичните линии”
1996 - 2011 Доцент по “Теория на механизмите, машините и автоматичните линии”
1991 - Доктор по 02.01.44 “Теория на механизмите, машините и автоматичните линии”
1988 – 1995 Главен асистент
1983 – 1888 Старши асистент
1980 – 1982 Асистент
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", № 8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност в сферата на висшето образование;
Ръководна дейност в управлението на катедрата.
Образование и обучение
от -до: 1975 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: Висше образование - магистър, машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност “Технология на машиностроенето и металорежещите машини”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висше техническо училище „А. Кънчев“, Русе
Ниво по националната класификация: Висше
от -до: 1970 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Математическа и фундаментална подготовка
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка" - Русе
Ниво по националната класификация: Средно
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добре мн. добре мн. добре мн. добре
английски
добре добре
Социални умения и компетенции: Умения, спомагащи за научното израстване и развитие на колегите.
Организационни умения и компетенции: Умения, свързани с организирането и ръководенето на научно-изследователската и учебната дейност в катедрата.
Технически умения и компетенции: Проектиране и конструиране на механизми, зъбни предавки, задвижвания и зъбообработващи инструменти; настроечно обезпечаване на зъбообработващи машини и зъбообработване на традиционни и нетрадиционни зъбни колела; работа на универсални металорежещи машини.
Компютърни умения и компетенции: Компютърна грамотност и умения за работа с Microsoft Office, CorelDRAW, SolidWorкs и др.
Артистични умения и компетенции: Артистични умения при изнасянето на лекции и музикални наклонности.
Свидетелство за управление на МПС: Да
Допълнителна информация  
Области на научни интереси • Теория на механизмите и машините;
• Теория на зъбното зацепване;
• Геометрия на зъбни колела и зъбно-профилни детайли;
• Нетрадиционни зъбни предавки;
• Проектиране на механизми;
• Формообразуване на зъбни колела
• Профилиране на зъбонарезни инструменти.
Научноизследователска дейност • Автор и съавтор на над 120 статии, доклади, учебници и учебни пособия;
• Автор и съавтор на 19 признати изобретения, защитени с патенти и авторски свидетелства;
• Ръководител на осем научноизследователски проекта, финансирани от фонд “Научни изследвания”;
• Участие в над 50 научноизследователски договора.
Участие в: • Представител на България в Техническата комисия по „Зъбни предавки и трансмисии” (TC Gearing and Transmissions) на международната организация IFToMM (Интернационална федерация по Теория на механизмите и машините);
• Член редакционната колегия на международното списание „Annals of faculty engineering Hunedoara – international journal of engineering”, ISSN: 1584-2665, Румъния;
• Член на редакционната колегия на международното списание „Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering”, ISSN: 2067-3809, Румъния;
• Член на редакционната колегия на списание „Механика на машините”, издавано със съдействието на BulKToMM - България, ISSN: 0861-9727;
• Член на редакционната колегия на списание „Машиностроене и машинознание”, ISSN: 1312-8612;
• Член на Специализирания научен съвет по „Механика, Машиностроене и Машинознание” към ВАК – в периода 2005 – 2007;
• Член на Научен съвет към Факултет „Механизация на селското стопанство” към ВАК за избор на хабилитирани лица – в периода 2000 - 2003 г.;
• Член и представител на България в международната организация IFToMM (Интернационална федерация по Теория на механизмите и машините);
• Член на BulKToMM (Български комитет по Теория на механизмите и машините);
• Член на секция „Зъбни предавки” към НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ;
• Член на Съюза на учените в България.
Награди: • Вписан в “Златната книга на откривателите и изобретателите в България”;
• Изобретател на годината (2012 г.);
• Класиран в Топ 25 на “Elsevier” за студия: Alipiev, O. Geometric design of involute spur gear drives with symmetric and asymmetric teeth using the Realized Potential Method , Mechanism and Machine Theory, Vol. 46, № 1, 2011, p. 10-32, (Impact Factor – 1,407);
• Почетна значка за заслуги като Изобретател (Почетен изобретател), 1989 г.;
• Диплом “Айнщайн” за принос в техническия прогрес на „Института за изобретения и рационализации”;
• Диплом от изложението в Пловдив;
• Грамота за участие в Световната изложба на постиженията на младите изобретатели;
• Специалната награда за учебник и два патента от изложбата за печатни издания в Русенския университет - 2012 г.
•Три грамоти за първо място за постери от научно-изследователски проекти (по ФНИ на Русенски университет);
•Специалната награда за опитен образец и постер на научно-изследователския проект по ФНИ „Синтез на зъбни, лостови и подемни механизми по зададени свойства и режими на работа”, 2010 г.;
•Три кристални приза “THE BEST PAPER” за три доклада, изнесени на конференции на Русенски университет - 2008 г., 2009 г., 2010 г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.