РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Огнян
Фамилия: Динолов
Адрес:
ул. "Студентска" № 8, кат. "Електроснабдяване и електрообзавеждане", Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, 7017, България
Телефон:
+359 82 888 330
Email: odinolov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 15.05.1981
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научноизследователска дейност.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2011 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподаване и научноизследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2009 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научноизследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
Образование и обучение
от -до: 2005 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертационния труд: "Разработване на модели и средства за изследване на енергийната ефективност на асинхронни електрозадвижвания"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”, кат. "Електроснабдяване и електрообзавеждане"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2003 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Електроенергетика и електрообзавеждане
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация:
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Електроенергетика и електрообзавеждане
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
Мн. добре Отлично Мн. добре Отлично
Руски език
Добре Добре Добре Добре
Социални умения и компетенции: Добри умения за работа в екип, придобити по време на специализиращи курсове и обучения, и участия в редица институционални и международни проекти.
Организационни умения и компетенции: ● Член на организационния комитет на международната научна конференция "Energy Efficiency and Agricultural Engineering".
● Координатор по програма "Еразъм" за Военноморската академия в гр. Констанца, Румъния.
Технически умения и компетенции: Работа с универсални и специализирани средства за измерване на електротехнически параметри, цифрови и класически релейни комплекти, специализирано електрообзавеждане, електрически машини, апарати и др.
Компютърни умения и компетенции: Отлична работа с компютърна техника. Детайлно познаване и владеене на математически, текстообработващи и графични програми, както и програми за изследване и анализ на енергийната ефективност на електрически двигатели и задвижвания.
Артистични умения и компетенции: Свиря на класическа китара.
Свидетелство за управление на МПС: Да.
Допълнителна информация  
Научни интереси Енергийна ефективност и възобновяема енергетика.
Научна дейност ● Официален рецензент на водещия световен издател "Elsevier" с над 20 рецензии за списание "Energy Conversion and Management".
● Редактор на списанието "American Journal of Energy Engineering".
● Рецензент за конференцията "International Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems".
● Модератор на международната научна конференция "Energy Efficiency and Agricultural Engineering".
● Член на Съюза на учените в България.
Учебна дейност ● Проведени обучения по програма "Еразъм" на студенти от Румъния, Турция, Авганистан, Казахстан, Испания.
● Гост-лектор на Военноморската академия в гр. Констанца, Румъния.
Участия в проекти ● Институционални проекти - 13.
● Национални проекти - 4.
● Международни проекти - 3.
Специализации в чужбина ● Работа по международен научноизследователски проект EU FP7 "SEEDS": Self learning Energy Efficient builDings and open Spaces, Stavanger, Норвегия (2012).
● Специализиращ курс "Методи за изследване" в Harper Adams University College, Великобритания (2006).
Квалификации ● Сертификат за завършен специализиран курс по компютърно моделиране в техниката (Русе, 2014).
● Сертификат за завършен специализиран курс по компютърна математика (Русе, 2014).
● Сертификат за завършен курс по методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност (Русе, 2014).
● Сертификат за завършен специализиран курс по защита на авторските права и интелектуалната собственост (Русе, 2014).
● Сертификат за завършен специализиран курс по комуникативни и презентационни умения (Русе, 2014).
● Сертификат за завършен специализиран курс по разработване на учебни планове и програми (Русе, 2014).
● Сертификат за завършен специализиран курс по протокол, етикет и онлайн общуване (Русе, 2014).
● Сертификат за завършен специализиран курс по съвременни библиотечни бази данни (Русе, 2014).
● Удостоверение за практическо обучение за работа с платформата Thomson Reuters Web of Knowledge (София, 2012).
● Сертификат за участие в интензивен курс по румънски език по проект RES-OP-DEV (Русе, 2012).
● Свидетелство за полуинтензивен курс по английски език - ниво В2 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа (София, 2010).
● Сертификат за специализиран курс по английски език за усвояване на професионална терминология (София, 2010).
● Сертификат за обучение-тренинг по комуникативни умения и компетентности на преподавателите във висшите училища (Русе, 2010).
● Удостоверение за обучение по информационни и комуникационни технологии в учебния процес (Русе, 2010).
● Удостоверение за семинарно обучение по организационни и комуникативни умения, работа в екип, планиране и управление на проекти към Националния център за професионално обучение в системата на БТПП – клон Русе (Русе, 2004).
Награди ● Сертификат за изключителен принос в рецензирането за международното научно списание "Energy Conversion and Management" (2018).
● Грамота с присъждане на първа награда за отлично представяне на изложбата на печатни и електронни издания на Русенски университет "А. Кънчев" (Русе, 2018).
● Сертификат за изключителен принос в рецензирането за международното научно списание "Energy Conversion and Management" (Амстердам, 2014).
● Грамота с присъждане на първа награда за отлично представяне на изложбата на печатни и електронни издания на преподавателите от Русенски университет "А. Кънчев" (Русе, 2012).
● Грамота за активно участие в дните на специалността и класиране на първо място в научна сесия за студенти и докторанти (Русе, 2008).
● Грамота за класиране на първо място в конкурса за най-информативен и атрактивен постер на научноизследователски проект на тема "Изследване, моделиране и оптимизиране на електропотреблението" (Русе, 2008).
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.