РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Орлин
Фамилия: Петров
Адрес:
ул. Тулча 13, бл. Космос, вх. Б, гр. Русе, 7004, България
Телефон:
082888455
Email: opetrov@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 25.10.1976
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2013 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Доцент към катедра ЕСЕО
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в областта на осветителната и инсталационна техника. Участие при организиране и провеждане на ежегодни национални семинари и международни конференции.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", № 8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Ръководител на отдел РАС
Основни дейности и отговорности:
Управление на процесите и процедурите за кадровото развитие на преподавателския състав на университета.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", № 8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Ръководна дейност в сферата на развитие на човешките ресурси
от -до: 2011 - 2013
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент към катедра ЕСЕО
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в областта на осветителната и инсталационна техника. Участие при организиране и провеждане на ежегодни национални семинари и международни конференции.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", № 8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска дейност
от -до: 2009 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Асистент към катедра ЕСЕО
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в областта на осветителната и инсталационна техника. Участие при организиране и провеждане на ежегодни национални семинари и международни конференции.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", № 8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Инспектор по качество на образованието и акредитацията
Основни дейности и отговорности:
Координиране на процесите свързани с качеството на образованието и акредитацията на Университета. Обработка на записите по качеството. Провеждане на анкетни проучвания. Други.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", № 8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2001 - 2004
Заемана длъжност или позиция: Докторант
Основни дейности и отговорности:
Докторант по осветителна техника към катедра "ЕСЕО"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска", № 8, гр. Русе, 7017
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1995 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Електроснабдяване и електрообзавеждане”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация: висше образование
от -до: 1990 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: Електротехник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност „Електрообзавеждане на промишлени предприятия”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника "А. Арнаудов" - Русе
Ниво по националната класификация: средно-специално образование
от -до: 1983 - 1990
Наименование на придобитата квалификация: основно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Руска езикова гимназия "М. Горки" - гр. Русе
Ниво по националната класификация: основно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
отлично отлично отлично отлично
Английски
мн.добро мн.добро добро добро
Социални умения и компетенции: Като ръководител на отдел осъществявам връзка с голямата част от персонала на университета, много държавни структури и други организации. Ръководя работата на няколко служителя в отдела, като успяваме да работим добре в екип с тях, с административния и преподавателския състав на университета.
Организационни умения и компетенции: Като Ръководител на отдел се налага да ръководя и координирам работата на служителите и преподавателския състав.
Като преподавател управлявам самостоятелната работа на големи групи студенти (разработване на курсови работи, дипломни проекти и др.).
Координатор съм на Националния комитет по осветление, което предполага работа и координиране на разнородни групи хора.
Технически умения и компетенции: Имам отлични познания в областта на компютърната техника и специфично електронно оборудване за нуждите на осветителната техника. Имам отлични познания при работа с разнообразни софтуерни продукти за различни цели. Имам основни познания в областта на WEB дизайна (Администратор съм на сайта на Националния комитет по осветление – www.cie-bg.org; Имам участие в създаването и администрирането на сайтове на различни научни конференции). Стремя се да съм винаги в крак с новостите в информационните технологии.
Компютърни умения и компетенции: Имам отлични познания по хардуерната и софтуерната части на персоналните компютри. Добри познания при администрирането и изграждането на компютърни мрежи. Добри познания за WEB дизайна.
Артистични умения и компетенции: Не са ми известни!
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС кат. B. Имам над 15 години шофьорски стаж. Притежавам собствен автомобил. Имам златен талон за шофьор без нарушения.
Допълнителна информация  
Други умения Участвал съм в над 15 национални и международни научни проекти.
Член съм на Съюза на учените в България.
Член съм на Съюза на енергетиците в България.
Член съм на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
Член съм на Националния комитет по осветление в България.
Имам участие в създаването на две WEB базирани учебни дисциплини.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.