РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Огнян
Фамилия: Шербанов
Адрес:
Телефон:
Email: osherbanov@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1997 - сега
Заемана длъжност или позиция: Лекар
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
от 10.2018 г и към момента - ДОЦЕНТ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ В КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ", ФОЗЗГ, РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
OT 11.2016Г ДО 09.2018г- ГЛАВЕН АСИСТЕНТ В КАТЕДРА „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ КЪМ ФОЗЗГ, РУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“-РУСЕ
ОТ 07.2015Г ДО МОМЕНТА-ЛЕКАР-КАРДИОЛОГ В КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ“МЕДИКА-РУСЕ“ ООД
ОТ 04.2015Г ДО 07.2015Г- НАЧАЛНИК НА КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ-РУСЕ АД
ОТ 01.01.2013Г ДО 04.2015Г- ЛЕКАР-КАРДИОЛОГ В КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ-РУСЕ АД
ОТ 01.10.1999Г ДО 31.12.2012Г- ЛАКАР-ОРДИНАТОР В КАРДИОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ-РУСЕ АД
ОТ 15.06.2008Г ДО 15.06.2012Г- СПЕЦИАЛИЗАНТ ПО КАРДИОЛОГИЯ В УМБАЛ-ПЛЕВЕН
ОТ 01.04.1999Г ДО 30.09.1999Г-ЛЕКАР-ОРДИНАТОР В ПРИЕМНО-ДИАГНОСТИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ-РУСЕ АД
ОТ 11.1997Г ДО 31.03.1999Г- ЛЕКАР-ОРДИНАТОР В ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ- ГР.РУСЕ
Вид на дейността или сферата на работа: Вътрешни болести и Кардиология
Образование и обучение
от -до: 2016 - сега
Наименование на придобитата квалификация: ОНС-Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Медицински университет- Плевен
Ниво по националната класификация:
от -до: 1979 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Начално, основно, средно и висше образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Начално, основно и средно образование в ЕСПУ”Йордан Йовков”-гр.Тутракан до 1990г
Висше образование по медицина от 1990г до 1996г в Медицински университет-гр.Варна
Висше образование по здравен мениджмънт- магистратура- ВТУ”Св. Св. Кирил и Методий”-гр.Велико Търново- диплома от 2005г
Специалност по вътрешни болести- диплома от Медицински университет-гр.Варна от 2005г
Специалност по кардиология- диплома от Медицински университет-гр.Плевен от 2013г
Образователна и научна степен „Доктор“- диплома от Медицински университет- гр.Плевен от 2016г
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ЕСПУ, МУ-Варна, МУ-Плевен, ВТУ-Велико Търново
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро добро добро добро
руски
отлично отлично мн.добро мн.добро
румънски
средно средно
Социални умения и компетенции: ДОБРА РАБОТА В ЕКИП, КОМУНИКАТИВНОСТ, ВЗИСКАТЕЛНОСТ, КОЛЕГИАЛНОСТ
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да
Допълнителна информация  
професионална квалификация МНОГО ДОБРА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ-WINDOWS, EXCEL, POWER POINT- СЕРТИФИКАТ ОТ РУ-РУСЕ
МНОГО ДОБРА РАБОТА С МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ- СЕРТИФИКАТ ОТ МУ-ПЛЕВЕН- 2014Г
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.