РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пламен
Фамилия: Мушаков
Адрес:
уп. Захари Стоянов 36 гр. Русе, 7005, България
Телефон:
0878881576
Email: pgm@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 10.06.1967г.
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1999 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент, ст. асистен, доцент в катедра ,Топлотехника хидравлика и екология"
Основни дейности и отговорности:
преподавател по Топлотехника, Хладилни машини, Топлинни процеси
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: промишлена топлотехника, хладилни инсталации
от -до: 1994 - 1998
Заемана длъжност или позиция: Учител
Основни дейности и отговорности:
Учебна практика по хладилнижи а хладилни машини
Име и адрес на работодателя:
СПТУ по машиностроене - гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: обучение на техници по хладилници
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: д-р инженер по Промишлена топлотехника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
дисертация на тема "Изследване на двустъпална хладилна машина"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 1994 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: Хладилна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Термодинамика, Топло и масообмен, Хладилни агенти и студоносители, Хладилни инсталации.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ФПК при РУ
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1988 - 1993
Наименование на придобитата квалификация: инженер - спец, КМПЛСС
Основни предмети/застъпени професионални умения:
математика, физика, механика, машинни елементи, електротехника, хидравлика,експлоатация и ремонт на селскостопански машини
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
слабо добре слабо добре
руски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции: Комуникативност; Умение за работа в млад и динамичен екип; Адаптивност; Толерантност
Организационни умения и компетенции: Способност за поемане на отговорност
Технически умения и компетенции: Изграждане, ремонт и експлоатация на хладилни инсталации и термопомпи
Компютърни умения и компетенции: MS Office Package: Windows 2000/ME/XP/Vista
(Word, Excel, Access, Power Point);
Database Systems: Internet
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория B
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.