РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пламенка
Фамилия: Христова
Адрес:
ул. „Плевен” 3, бл. „Перущица”, вх. 5, 7020 Русе,България
Телефон:
+359 82 888 326
Email: ptx@ami.uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 23.10.1953
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2012 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Лекции и упражнения по програмиране и приложение на информационните технологии; човеко-машинен интерфейс, софтуерни технологии, извънкласна работа по информатика, Софтуерен проект, Въведение в информатиката и др.
Член на Експертния съвет на РУ за Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Име и адрес на работодателя:
РУ"А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1994 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Лекции и упражнения по програмиране и приложение на информационните технологии; човеко-машинен интерфейс, софтуерни технологии, извънкласна работа по информатика, Софтуерен проект и др.
Член на Експертния съвет на РУ за Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Име и адрес на работодателя:
катедра Информатика и информационни технологии, РУ”А.Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
от -до: 1989 - 1994
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
катедра Информатика на РУ”А.Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1986 - 1989
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ”А.Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1984 - 1986
Заемана длъжност или позиция: главен специалист, р-л на изчислителен център
Основни дейности и отговорности:
Управление на обслужването на целия производствен цикъл с АИС
Име и адрес на работодателя:
КИП”Машпроект”, ул. Толбухин 73, 7012 Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: Машиностроене, проектиране
от -до: 1976 - 1984
Заемана длъжност или позиция: системен програмист
Основни дейности и отговорности:
Системна софтуерна поддръжка на ОС и софтуерните продукти, обслужващи учебния процес и научно-изследователската работа в университета
Име и адрес на работодателя:
Учебен изчислителен център на ВТУ”Ангел Кънчев” гр. Русе, ул. “Студентска” 8, 7017 Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: висше образование
Образование и обучение
от -до: 2010 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ"А.Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1971 - 1976
Наименование на придобитата квалификация: висше образование, магистър по математика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
блок В - специализация „Математическо осигуряване”;
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ФМИ на СУ”Климент Охридски”
Ниво по националната класификация:
от -до: 1968 - 1971
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
математическа паралелка
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОУ”Христо Ботев” гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
средно добро добро средно
руски
добро добро средно
Социални умения и компетенции: • Ръководител на школа по информатика към ЦУТНТ – гр.Русе;
• Ръководил на отбори на РУ в републикански студентски олимпиади по програмиране.
• Помощник ръководител на втория отбор на България на втората младежка олимпиада по информатика (JBOI) – Шумен, 2008
• Ръководител на Класна стая „Програмиране” в Лятна детска академия към Фондация „Бистра&Галина” – гр.Русе.
• Преподавател към Центъра за продължаващо обучение на РУ „А. Кънчев”. При водене на курсове - работа с хора в неравностойно положение, трайно безработни и др.
• Планински водач от 30 години и като такава ежегодно води групи за екскурзионно летуване
Организационни умения и компетенции: • Умения за работа в екип - работа по няколко научни и образователни проекта, част от които в международни екипи;
• Работа с ученици и студенти – член на националната комисия по информатика към МОМН и Екипа за извънкласна работа по информатика към Екипа за извънкласна работа по информатика към СМБ;
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.