РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пенчо
Фамилия: Камбуров
Адрес:
ул. Муткурова № 125 вх. 4, гр. Русе, п.к. 7012, България
Телефон:
0897 612346
Email: pkamburov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 16.09.1955
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1987 - сега
Заемана длъжност или позиция: Преподавател по английски език
Основни дейности и отговорности:
Преподаване на общ и специализиран английски език; водене на дисциплината Комуникативни умения; преводаческа и редакторска работа; разработване на учебна документация, учебници и учебни пособия; ръководство и участие в съвмести европейски проекти.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
Образование и обучение
от -до: 1976 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: Английска филология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
лингвистика и литература
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Великотърновски университет Кирил и Методи
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
отлично отлично отлично отлично
Руски
задоволително задоволително
Социални умения и компетенции: Комуникативност, умение за работа в екип, отговорност и съвестно изпълняване на поставени задачи - придобити от дългогодишната преподавателска практика и сътрудничество с български и чуждестранни колеги.
Организационни умения и компетенции: Диалогичност, планиране, делегиране на задачи, мотивиране на колектива, оптимално използване на бюджета - придобити като отговорник дисциплина Английски език към кат. Чужди езици на РУ в началото на 90-те и координатор на няколко европейски проекта.
Технически умения и компетенции: Умения за обновяване на софтуер и хардуер на персонален компютър; работа с видео камера - придобити в резултат на интерес към техниката и при изпълнение на конкретни задачи.
Компютърни умения и компетенции: Работа с MS Word, MS Excel, Powerpoint, електронна поща, софтуер за редактиране на аудио и видео файлове - курсове към РУ и самообучение.
Артистични умения и компетенции: Автор на музиката към 2 детски мюзикъла.
Свидетелство за управление на МПС: Свидетелство за управление на МПС, категория B.
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.