РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Петър
Фамилия: Копчев
Адрес:
гр. Русе
Телефон:
082 888 228
Email: pkopchev@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1978 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Научно изследователска и преподавателска дейности
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев", Русе, ул. Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1966 - 1971
Наименование на придобитата квалификация: Инжинер химик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ЛИТЛП им. С.М.Кирова - Ленинград
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.