РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пламен
Фамилия: Данев
Адрес:
7015 Русе, ж. к. “Дружба” 3, ул. Григор Пърличев” № 3, бл. “Романтика” А, ет.3, ап.5
Телефон:
082 242 289
Email: plasida@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 20.май.1951
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1977 - 2012
Заемана длъжност или позиция: професор
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекции и научно-изследователска дейност в областта на термичното и химико-термичното обработване на материалите
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет “Машинно – технологичен”,
Катедра “Материалознание и технология на материалите”
7017 – Русе, ул. “Студентска” № 8
Вид на дейността или сферата на работа: материалознание, структурен анализ, изпитване на материалите, експертни оценки в областта на термичното и химико-термичното обработване
Образование и обучение
от -до: 1972 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на машиностроенето и металите
Термично и химико-термично обработване на материалите
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
добро добро добро добро
Немски
добро добро задоволително добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.