РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пламен
Фамилия: Мънев
Адрес:
ул. "Воден", № 14, гр. Русе, ПК 7020, България
Телефон:
082/888 485
Email: pmanev@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 30.03.1974 г
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2003 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент, старши асистент, главен асистент, доцент д-р в Катедра "Топлотехника, хидравлика и инженерна екология"
Основни дейности и отговорности:
Ръководство на лекции, практически и лабораторни упражнения по дисциплините:
"Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите";
"Пречистване на отпадъчни води - I част";
"Пречистване на отпадъчни води - II част";
"Пречистване на отпадъчни води - Курсов проект";
"Реагентно стопанство";
"Техническа безопасност".
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
гр. Русе, ул. "Студентска", № 8.
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателска, научно-изследователска и практико-приложна работа в областта на управление и опазване на водите, управление на отпадъците, анализ и оценка на риска, опазване на екосистемите и биоразнообразието.
Образование и обучение
от -до: 2018 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Професионално направление „Общо инженерство“,
Научна специалност „Системи и устройства за опазване на околната среда“.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертационен труд на тема „Опасности и критичности в ергономичните системи“ по докторска програма „Ергономия и промишлен дизайн“
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: ОНС "Доктор"
от -до: 1995 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по специалност "Техника и технологии за опазване на околната среда", професионална квалификация "Машинен инженер", специализация "Процеси, апарати и съоръжения".
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев" - гр. Русе.
Ниво по националната класификация:
от -до: 1989 - 1993
Наименование на придобитата квалификация: Строителен техник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "Строителство и архитектура"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по строителство "Никола Фичев" - гр. Плевен
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
добро добро добро добро
Руски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип.
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: MS Office; CorelDRAW; SolidWORKS.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория "В"
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.