РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пламен
Фамилия: Маноилов
Адрес:
7006, Русе, България
Телефон:
Email: pmanoilov@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 10.05.1955
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1988 - 2012
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1985 - 1988
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1983 - 1985
Заемана длъжност или позиция: инженер-специалист
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1983 - 1983
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Институт по тежко машиностроене - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1981 - 1983
Заемана длъжност или позиция: технолог
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Комбинат за тежко машиностроене - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1976 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Електрозадвижване и автоматизация
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Одески политехнически институт
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добро мн. добро мн. добро мн. добро
английски
мн. добро мн. добро мн. добро мн. добро
Социални умения и компетенции: "Умее да работи в екип" - цитат от оценката за работата на докторанта Пламен Маноилов, дадена му през 2008г. от неговите ръководители доц. Михаил Илиев и проф. Димитър Радев.
Организационни умения и компетенции: "Г-н Маноилов е изобретателен, находчив, с потенциал в намиране на решения, който често предлагаше нови и иновативни подходи към възложените му проекти. Той работи добре като член на екип, а освен това работи ефективно и като ръководител на екип...
Той се разбира изключително добре с персонала както с персонала под негово ръководство, така и с колеги от неговия ранг. Той е високо уважаван като личност и професионалист и от колеги и от студенти." - цитат от препоръка, дадена на Пламен Маноилов от доц. Михаил Илиев и доц. Николай Михайлов.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: А, B, C, Tкм, М
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.