РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Петя
Фамилия: Минчева
Адрес:
Телефон:
082 821 993
Email: pmincheva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 14.10.1975
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност по Ерготерапия
Еразъм координатор на ФОЗЗГ
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в специалност Ерготерапия
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", ул "Студентска" 8гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сферата на висшето образование
от -до: 2012 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Ерготерапевт
Основни дейности и отговорности:
Индивидуална и групова работа с деца от 0 до 3 годишна възраст, работа с родители, работа в мултидисциплинарен екип.
Име и адрес на работодателя:
ДЦДУ-СГ гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Ранна интервенция на деца с увреждания, деца в риск
от -до: 1999 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Кинезитерапевт
Основни дейности и отговорности:
Профилактика, рехабилитация, физиотерапия, хидротерапия, релационна психомоторика на деца с увреждания.
Име и адрес на работодателя:
ДМСГД-Русе, ул. "Н.Й. Вапацаров" 20
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2003 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър ерготерапевт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Следдипломна квалификация по Ерготерапия (Joint Action Programme Youth no. 113161-JA-1- -2006)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Западен университет – Тимишоара
Ниво по националната класификация:
от -до: 2005 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Социален педагог
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1994 - 1998
Наименование на придобитата квалификация: Кинезитерапевт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: бакалавър
от -до: 1989 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Средно о бразование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Паралелка със засилено изучаване на английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОУ "Христо Ботев" гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
6 5 5 5
Руски език
6 6 5 5
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Членство в съсловни организации Член на Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ)
Член на Сдружение на българските кинезитерапевти (СБКТ)
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.