РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Петя
Фамилия: Парашкевова
Адрес:
гр. Русе, бул."Съединение" 37
Телефон:
0882898619
Email: pparashkevova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 20.11.1975
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент, ръководител катедра ОЗСД
Основни дейности и отговорности:
Водене на лекционни курсове:Кинезитерапия в ортопедия и травматология; кинезитерапия в хирургия; кинезитерапия в акушерството и гинекологията; Мануални мобилизационни техники на периферни стави
и практически занятия на студенти по кинезитерапия: Патокинезиология, функционален анализ и оценка
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, ул."Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование
от -до: 2007 - 2016
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
обучение на студенти, провеждане на практически занятия по Кинезитерапия в ортопедията и травматологията, кинезитерапия в хирургия, кинезитерапия в акушерството и гинекологията, патокинезиология
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование
от -до: 2004 - 2007
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Практически занятия по:кинезитерапия при вътрешни болести, масаж, учебно- клинична практика ІІ и VІ
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование
Образование и обучение
от -до: 2014 - сега
Наименование на придобитата квалификация: ОНС " доктор" по докторска програма: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренирока
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертационния труд: Кинезитерапия след фрактури в лакътна става, лекувани оперативно
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: 8
от -до: 2004 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Счетоводство и контрол
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: кинезитерапевт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
кинезитерапия при ортопедични и травматологични заболявания, спортна кинезитерапия
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
добро добро средно средно
Руски
отлично отлично много добре много добре
Социални умения и компетенции: член на Съюза на учените- клон Русе
член на Асоциацията на физиотерапевтите в България
Организационни умения и компетенции: координатор на бакалавърски курс по кинезитерапия за студенти с ОКС " професионален бакалавър" от 2010 до 2016 г.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office, Интернет
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория В
Допълнителна информация  
Допълнителна квалификация = Квалификационен курс за работа в университетската компютърна мрежа, организиран по програмата за повишаване на квалификацията на преподавателите и служителите от Русенския университет „Ангел Кънчев“ – 2011 г.;
= Следдипломен теоретико-практически семинар „Мобилизация на периферни стави“ /лектор - проф. Н. Попов/ – Русе, 2014 г.;
Следдипломен теоретико-практически семинар „Мускулно-инхибиторни техники“ /лектор - проф. Н. Попов/ – Русе, 2014 г.
= Следдипломен теоретико-практически семинар „ Мобилизации по Mulligan” – София, 2010,2011
= Специализиран курс „ Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност” – Русе, 2014
= Специализиран курс по „Съвременни образователни стратегии, базирани на нови информационни технологии“ с лектори: Г. Иванова и Б. Николов по проект BG 051PO001-3.1.09-0014 по програмата за повишаване на квалификацията на преподавателите и служителите от Русенския университет „Ангел Кънчев“ – 27.05. 2014 г.;
= Следдипломен теоретико - практически курс по Кинезиологичен тейпинг - горен квадрант“ с лектор доц. Румяна Ташева- 2015г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.