РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пенчо
Фамилия: Генов
Адрес:
гр.Русе,ул”Александровска” 97,вх Ж, ет 4
Телефон:
0895 606 380
Email: pgenov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 11. 07. 1982
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2017 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент по Хирургия и урология
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски универсистет "Ангел Кънчев"
гр. Русе ул. Студентска №8
Вид на дейността или сферата на работа: преподаване по дисциплината Хирургия
от -до: 2007 - сега
Заемана длъжност или позиция: лекар
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
УМБАЛ - Канев -Русе
Урологично отделение
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2017 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МУ - Плевен
Ниво по националната класификация:
от -до: 2013 - сега
Наименование на придобитата квалификация: специалност Урология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МУ - Плевен
Ниво по националната класификация:
от -до: 2007 - сега
Наименование на придобитата квалификация: магистър по медицина
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МУ - Варна
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Немски език
С1 С1 В1 В2
Английски език
С1 В2 В1 В2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
29.08.2012-05.09. 2012 Участие в Европейското училище за уролози- 10-ти курс-Прага,Чехия
01.02.2011-10.02.2011 Сертификат “Вземане на биопсичен материал от органи на отделителна и мъжка полова системи и от патологични процеси в ретроперитонеалното пространство за цитологични и хистологични изследвания”
04.03.2011-31.03.2011 Сертификат “Ехографска диагностика на заболяванията на отделителната и мъжката полова системи и на патологични процеси в ретроперитонеалното пространство”
01.04.2010-29.04.2010 Сертификат “Ендоскопски методи на изследване и лечение на заболяванияа на отделителната и мъжката полова системи”
10.05.2010-12.05.2010 ,,2-ри семинар в практическа сесия по роботизирана хирургия в гинекологията и урологията,,
,,5- ти международен семинар по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа,,
Със специалното участие на проф. Анджело Маджони, Италия- председател на Европейската асоциация по роботизирана хирургия
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.