РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Красимир
Фамилия: Ениманев
Адрес:
7001 Русе, ул. ”Иларион Макариополски” № 14
Телефон:
(+359) 887 474 212
Email: enimania@abv.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 24.07.1958 г
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Преподавател
Основни дейности и отговорности:
Дисциплини:
"Организация на пощенските услуги"
"Управление на човешките ресурси"
"Фирмено управление"
"Основи на управлението"
"Управление на проекти"
Име и адрес на работодателя:
Висше училище по телекомуникации и пощи”-гр.София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2006 - сега
Заемана длъжност или позиция: Преподавател
Основни дейности и отговорности:
Дисциплини:
„Сградостроителство и архитектура”
„Архитектура на инженерните съоръжения”
„Инфраструктурни проекти“
„Управление на инвестиционни проекти в строителството“
Име и адрес на работодателя:
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1997 - сега
Заемана длъжност или позиция: Преподавател
Основни дейности и отговорности:
Дисциплини:
„Териториално селищно устройство”
„Индустриален инженеринг”
„Производствен мениджмънт и инженеринг”
„Устойчиво развитие на регионите”
„Организация и управление на индустриалното производство”
„Икономика на предприятието”
„Управление на фирмата”
„Икономика на социалната и институционалната инфраструктура”
„Сградостроителство и архитектура“
„Организация и управление на социалните дейности“
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет ”Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2006 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Преподавател
Основни дейности и отговорности:
Дисциплини:
„Териториално устройство и инфраструктура”
Име и адрес на работодателя:
Технически университет – София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 1997
Заемана длъжност или позиция: Председател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Строително обединение ”Дунавски строител”
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1983 - 1990
Заемана длъжност или позиция: Началник група обекти
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Строително предприятие ”БКС-Русе”
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2016 - сега
Наименование на придобитата квалификация: 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висше училище по телекомуникации и пощи
Ниво по националната класификация: Професор
от -до: 2010 - сега
Наименование на придобитата квалификация: 02.18.02 Механизация и електрификация на животновъдството
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Свидетелство на ВАК № 26572/ 08.11.2010 г.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Професор
от -до: 2003 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: 05.02.21 Организация и управление на производството
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Свидетелство на ВАК № 21947/ 14.06.2003 г.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Доцент
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: 02.18.02 Механизация и електрификация на животновъдството
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Диплом на ВАК № 26309/ 08.09.1999 г.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Доктор
от -до: 1986 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: Икономика и управление на строителството
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Икономически университет - Варна (преди ВИНС)
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1978 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: инженер - конструктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Промишлено и гражданско строителство - конструкции
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София (преди ВИАС)
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1976 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: Полковник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Школа за запасни офицери
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Русский
С2 С2 С1 С1
English
A1 A1 A1 A1
Социални умения и компетенции: Организиране на масови събития; водене на преговори; създаване и управление на мрежи от бизнес контакти
Организационни умения и компетенции: Управление на производствени и инвестиционни процеси и проекти; Управление на рисков капитал; Управление на човешки ресурси, конфликти и кризисни ситуации
Технически умения и компетенции: Проектиране и обследване на строителни конструкции; техническа оценка на индустриални проекти, съоръжения и материали
Компютърни умения и компетенции: OS Windows 10, MS Office 2016,
Internet потребител
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Кат. С, валидно, считано от 1977 г.
Допълнителна информация  
Участие в проекти 2007 - 2008: Проект НИФ № ИФ-00-04-199 Технико-икономическо проучване за производство на антисептичен превързочен материал с нанослой сребърни йони и атоми – Ръководител проект;
2004-2006: Creation of preconditions for commune planning in Giurgiu – Ruse region, RO 2004/016-784.01.04.01.06 – Член на комисията по инфраструктурата;
2007 - 2010: Корпоративна социална отговорност за МСП и Консултативните институции в България - European Management Centre – Ръководител проект;
2007 – 2010: Изграждане и укрепване на мрежа от национални и международни партньорства - European Management Centre – Ръководител проект;
2007 – 2010: Програма по генерален мениджмънт - European Management Centre – Ръководител проект;
2000 - 2007: ПРООН – изпълнение на проекти, финансирани от „Фонд за регионални инициативи” и „Социалноинвестиционен фонд”
Патенти Патент за изобретение № 60771/ 21.07.1997 -„Устройство за комплексна механизация на животновъдни сгради”
Патент за изобретение № 60772/ 11.06.1997 -„Устройство за отглеждане на птици”
Патент за изобретение № 64325/ 01.10.2004 -„Устройство за сушене и съхраняване на продукция”
Патент за изобретение № 110232/ 14.10.2008 -„Устройство за определяне на топлофизичните характеристики на ограждение”
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.