РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Петър
Фамилия: Събев
Адрес:
София, ул. Нишава 62
Телефон:
0887324784
Email: psabev@uni-ruse.bg
Националност: България
Дата на раждане: 08.08.1982
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: мениджър по качеството на софтуера
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Куестърс ООД, София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2013 - 2014
Заемана длъжност или позиция: старши мениджър по качеството
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ПроСист Лабс ЕООД, София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2012 - 2013
Заемана длъжност или позиция: мениджър по качеството
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ПроСист Лабс ЕООД, София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2010 - 2012
Заемана длъжност или позиция: ръководител отдел "Тестване на софтуер"
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Куикстарт ООД, София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2010 - 2010
Заемана длъжност или позиция: проектен мениджър по качеството
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Експириън България АД, София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2010
Заемана длъжност или позиция: старши инженер по качеството
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Експириън България АД, София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2007
Заемана длъжност или позиция: тестер
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Станга ООД, София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2005 - 2006
Заемана длъжност или позиция: програмист
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Мусала Софт ООД, София
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2014 - сега
Наименование на придобитата квалификация: докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
информатика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ Ангел Кънчев
Ниво по националната класификация: доктор
от -до: 2006 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: магистър по информатика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
информатика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ Ангел Кънчев
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 2001 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър по информатика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
информатика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПУ Паисий Хилендарски
Ниво по националната класификация: бакалавър
от -до: 1997 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
математика с английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
МГ Баба Тонка
Ниво по националната класификация: средно образование
от -до: 1997 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: основно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ОУ Братя Миладинови
Ниво по националната класификация: основно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
C2 C2 C2 C2
сърбохърватски
C1 C1 C1 C1
немски
B1 B1 A2 A2
руски
B2 B2 A2 A2
македонски
B2 B2 B2 B2
румънски
A1 A1 A1 A1
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
За допълнителна информация https://bg.linkedin.com/in/petersabev
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.