РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Петя
Фамилия: Стефанова
Адрес:
ул."Студентска"8, гр. Русе 7017, България
Телефон:
+359 82/ 888 221
Email: pstefanova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол: ж
Трудов стаж
от -до: 2013 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Методика на музикалното възпитание
Педагогика на музикалната култура
Елементарна теория на музиката
Музикален инструмент
Хоспетиране по музика в ДГ и НУ
Текуща педагогическа практика в ДГ и НУ
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", Русе 7017, ул. Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавателкска дейсност във висше училище, в сферата на музикалната педагогика, теоретични и практически аспекти на музикалното възпитнаие.
от -до: 2010 - 2013
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2008 - 2010
Заемана длъжност или позиция: артист - оркестрант
Основни дейности и отговорности:
ОФД Русе
Русенска филхармония
Име и адрес на работодателя:
Държавна опера - Русе, гр. Русе, Площад "Света Троица" 7
Вид на дейността или сферата на работа: музикално - изпълнителска дейност в сферата на оперно - симфоничната музика
Образование и обучение
от -до: 2006 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Специализация по камерна музика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Камерна музика, интерпретация, ансамблово музициране, сценична практика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
НМА
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: доктор по музикознание
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертационния труд: Барокови музикални фигури: теоретически, творчески и изпълнителски аспекти
Научен ръководител: проф. д. изк. Кристина Япова
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
БАН
Ниво по националната класификация:
от -до: 2005 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Професионална квалификация по Методика на музикалното възпитание
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Методика на обучението по музика, музикално - теоретични дисциплини
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
НМА , "П. Владигеров" гр. София
Ниво по националната класификация:
от -до: 2004 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Музикално - изпълнителски и музикално - теоретични дисциплини
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
НМА "П.Владигеров" гр. София
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
B2 B2 B2 B2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Word, Excel, Pawer Point, Internet
Артистични умения и компетенции: Концертиращ музикант
Свидетелство за управление на МПС: категория B
Допълнителна информация  
Студенски дейности към Русенски университет Ръководител на музикален клуб "Афект" при РУ
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.