РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Павел
Фамилия: Витлиемов
Адрес:
Телефон:
+359888566362
Email: pvv@manuf.uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"
от -до: 2008 - 2011
Заемана длъжност или позиция: инженер-изследовател
Основни дейности и отговорности:
по проект ICT-2008-224609 DEHEMS "Digital Environment Home Energy"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: отговорник за екипа на РУ "Ангел Кънчев" пред ЕС
от -до: 2008 - 2011
Заемана длъжност или позиция: инженер-изследовател
Основни дейности и отговорности:
по проект NMP2-SL-2008-214794 TIPSS "Tools for innovative product-service-systems for global tool and die networks"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: отговорник за екипа на РУ "Ангел Кънчев" пред ЕС
от -до: 2004 - 2008
Заемана длъжност или позиция: инженер-изследовател
Основни дейности и отговорности:
по проект IST-2003-511492 RESCUER "Improvment of the Emergency Risk Management through Secure Mobile Mechatronic Support to Bomb Disposal and Rescue Operations"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2000 - 2003
Заемана длъжност или позиция: инженер-изследовател
Основни дейности и отговорности:
по проект IST-1999-13109 REHAROB "Supporting Rehabilitation of Disabled Using Industrial Robots for Upper Limb Motion Therapy"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1997 - 2000
Заемана длъжност или позиция: инженер-изследовател
Основни дейности и отговорности:
по проект INCO-COPERNICUS 960754 "Handling of non-rigid materials with robots"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1997 - 1998
Заемана длъжност или позиция: инженер-изследовател
Основни дейности и отговорности:
проект INCO-COPERNICUS 960262 "Virtual Manufacturing and Rapid Prototyping"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1995 - 1998
Заемана длъжност или позиция: инженер-изследовател
Основни дейности и отговорности:
проект СР940510 "Advanced Robot Assembly"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2007 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1989 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ТУ-София
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
отлично отлично отлично отлично
руски
отлично отлично добро добро
немски
добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: ръководител на изследователски екип за изпълнение и подготовка на научно-изследователски проекти в рамките на 7РП
Технически умения и компетенции: автоматизация, роботика, мехатроника, изкуствен интелект, интелигентни системи; разпределени бази от данни; системи, управлявани от знания
Компютърни умения и компетенции: Microsoft, Miacintosh, Unix, Linux, SolidWorks
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: да
Допълнителна информация  
Работа по проекти 01.04.1995–01.04.1998 CP940510 “Advanced Robot Assembly“

01.02.1997–01.02.1998 Researcher INCO-COPERNICUS 960262 “Virtual Manufacturing and Rapid Prototyping“

01.04.1997 – 01.04.2000 INCO-COPERNICUS 960754 PROMANUAL

01.02.1997-01.02.2000 INCO-COPERNICUS 960243 CONFLOW

01.04.1997 – 01.04.2000 INCO-COPERNICUS 960251 “Handling of non-rigid materials with robots“

01.01.2000-30.06.2003 IST–1999-13109 REHAROB “Supporting Rehabilitation of Disabled Using Industrial Robots for Upper Limb Motion Therapy”-5FP

01.11.2004-30.06.2008 IST–2003-511492 RESCUER “Improvement of the Emergency Risk Management through Secure Mobile Mechatronic Support to Bomb Disposal and Rescue Operations”-6FP

01.06.2008 - 31.07.2011 ICT-2008-224609 DEHEMS “DIGITAL ENVIRONMENT HOME ENERGY MANAGEMENT SYSTEM”-7FP

01.07.2008 – 30.06.2011 NMP2-SL-2008-214794-TIPSS “Tools for innovative product-service-systems for global tool and die networks”-7FP

01.01.2012-31.05.2104 CLoud services for E-learning in Mechatronics technology (CLEM)-518656-LLP-1-2011-1-UK-LEONARDO-LMP;

20.06.2011- 30.06.2013 DEVELOPMENT OF TOOLS NEEDED TO COORDINATE INTER-SECTORAL POWER AND TRANSPORT CIP ACTIVITIES AT A SITUATION OF MULTILATERAL TERRORIST THREAT. INCREASE OF THE PROTECTION CAPACITY OF KEY CIP OBJECTS IN BULGARIA (BULCIP) - HOME/2010/CIPS/AG/019;

01.01.2011-30.06.2014 РОБОТЕРАПИЯ-2010-ДФНИ

01.12.2012-present МОБИЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ -ДФНИ-И01/11;

01.04.2013- Planning for energy efficient cities – 314704 – 7FP проект

05.05-10.12.2014 - ФНИ 2013-РУ-05 - ръководител на проекта
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.