РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пламен
Фамилия: Захариев
Адрес:
ул. Петрохан 73, бл. 78, вх. 5
Телефон:
0896 698 699
Email: pzahariev@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 23.06.1983
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2014 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Заместник ръководител катедра "Телекомуникации" - учебна дейност;
Преподавателска дейност в сферата на безжичните технологии за пренос на данни и комуникационните мрежи;
Име и адрес на работодателя:
гр. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N8
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 2012 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Заместник ръководител катедра "Телекомуникации" - учебна дейност;
Преподавателска дейност в сферата на безжичните технологии за пренос на данни и комуникационните мрежи;
Име и адрес на работодателя:
гр. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N8
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 2010 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на безжичните технологии за пренос на данни и комуникационните мрежи;
Име и адрес на работодателя:
гр. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N8
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 2006 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Аналитик компютърни комуникации
Основни дейности и отговорности:
Поддръжка на компютърното и комуникационното оборудване на катедра "Телекомуникации" и на Cisco Академия към РУ "Ангел Кънчев"
Име и адрес на работодателя:
гр. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. Студентска N8
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 2007 - 2011
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по научна специалност "Комуникационни мрежи и системи"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Доктор
от -до: 2005 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер по Компютърни технологии
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Магистър Инженер
от -до: 2001 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Инженер по компютърни системи и технологии
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация: Бакалавър Инженер
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
отлично отлично отлично отлично
Немски
отлично отлично отлично отлично
Социални умения и компетенции: Инструктор в Cisco Академия към РУ "Ангел Кънчев"
Методичен ръководител на студенти в клуб "Роботика" към РУ "Ангел Кънчев"
Организационни умения и компетенции: Участие в институционални, национални и международни образователни и научноизследователски проекти;
Член на факултетния съвет на факултет "ЕЕА";
Технически умения и компетенции: VMware Certified Associate – Cloud
CERTIFICATION DATE: December 28, 2013
CANDIDATE ID: VMW-01165438D-00366538
VERIFICATION CODE: 12715205-910E-C4F92D977989

VMware Certified Associate - Workforce Mobility
CERTIFICATION DATE: December 28, 2013
CANDIDATE ID: VMW-01165438D-00366538
VERIFICATION CODE: 12702549-A9BC-5B4972D18371

VMware Certified Associate - Data Center Virtualization
CERTIFICATION DATE: December 28, 2013
CANDIDATE ID: VMW-01165438D-00366538
VERIFICATION CODE: 11430362-B437-D80D2BCC76E5

ACTI Associate Level

Успешно преминат курс на „R&M QPP Training“

Удостоверение за повишаване на квалификацията в Специалист комуникационни мрежи и технологии рег. № 15131/15.02.2006г., 09.2005г. – 02.2006г.;

Завършен курс по История, Технологии и Сигурност в Интернет (Internet History, Technology, and Security) към University Of Michigan – 07.2012г. – 10.2012г.

Завършен курс по Криптография (Cryptography I) към Stanford University – 10.2012г. – 01.2013г.

Завършен курс по Компютърни мрежи (Computer Networks) към University of Washington – 01.2013г. – 04.2013г.

Завършен курс по Въведение в програмирането (Learn to Program: The Fundamentals) към Toronto University – 08.2013г. – 10.2013г.

Завършен курс по Програмиране на компютърни игри с C# (Beginning Game Programming with C#) към University of Colorado – 09.2013г. – 11.2013г.
Компютърни умения и компетенции: Работа с операционни системи Windows, Linux, Android, Ios;
Работа с текстообработващ софтуер и специализирани софтуерни продукти;
Владеене на програмни езици Paskal, Delphi, C, C++, Java и Java Script, Html и др. Работа със специфично оборудване за CCTV;
Работа със специализирано мрежово оборудване на фирмите Cisco, Lynksys, Netgear, 3com, D-Link, Acti и редица други;
Работа със специализирани сървърни платформи Supermicro и операционни системи и приложения за виртуализация на Vmware;
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: № 281792401 Категория B, M
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.