РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Пенчо
Фамилия: Златев
Адрес:
ул. м-р "Атанас Узунов" №14, гр. Русе, България
Телефон:
+35982888303
Email: pzlatev@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 07.02.1976
Пол: Мъжки
Трудов стаж
от -до: 2011 - 2012
Заемана длъжност или позиция: гл. ас. в катедра „Топлотехника, хидро и екология“
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на занятия със студенти от Русенски университет „А. Кънчев“ по дисциплините: Топлотехника, Газоснабдяване, Газови системи и съоръжения, Климатизация и свързани с тези дисциплини курсови проекти
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 2004 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Технически ръководител
Основни дейности и отговорности:
Проектиране, изготвяне на проектна документация и оферти за клиентите на фирмата
Име и адрес на работодателя:
"ТСР" ООД и „ТСР Инженеринг” ООД
Вид на дейността или сферата на работа: Проектиране и изграждане на инсталации свързани с автоматизация, вентилация, отопление, газ и климатизация
от -до: 2000 - 2001
Заемана длъжност или позиция: Хоноруван преподавател
Основни дейности и отговорности:
Провеждане на практическите занятия по дисциплината системи за автоматизирано проектиране със студентите от специалност Електроснабдяване и електрообзавеждане
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Вид на дейността или сферата на работа: Образование
от -до: 1995 - 1996
Заемана длъжност или позиция: Проектант – арх. техник
Основни дейности и отговорности:
Заснемане и архитектурна част на проектно сметната документация на сградите
Име и адрес на работодателя:
“Мин&Макс-Консулт” гр. русе
Вид на дейността или сферата на работа: Архитектурно бюро занимаващо се проектиране, преустройство и оценка на нови и съществуващи жилищни, обществени и промишлени сгради
Образование и обучение
от -до: 2000 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
дисертация на тема "Създаване и изследване на слънчев колектор с течен абсорбент"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет “Ангел Кънчев”, СНС по "Енергийни технологии и машини" към ТУ София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: магистър електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Електрически измервания, Електротехнически материали, Електрически машини, Електроника, Електрически мрежи и системи, Електрически подстанции и релейна защита, Техника на високите напрежения, Електрообзавеждане, Енергийни източници, Електроснабдяване, Експлоатация на електрическите уредби, Маркетинг в електроенергетиката и др.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет “Ангел Кънчев”,катедра “Електроснабдяване и електрообзавеждане”
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
мн. добро мн.добро добро добро
Руски
мн.добро мн.добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Свидетелство за управление на МПС: Категория "В"
Компютърни умения и компетенции: OS: Windows and DOS; MS OFFISE: Word, Excel, Access, Visio, Power Point; CAD продукти AutoCAD, CorelDraw, Solid Works; Специализирани топлотехнически продукти : Engineering Equation Solver (EES), Finite Element Heat Transfer (FEHT) и др.
Патенти за изобретения: 1. Патент №64927: Плосък слънчев колекто
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.