РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Руси
Фамилия: Русев
Адрес:
ул."Неофит Рилски",50,п.к.23, гр. Русе, 7004, България
Телефон:
0889 656 072
Email: rgr@uni-ruse.bg
Националност: Р България
Дата на раждане: 30март1947
Пол: М
Трудов стаж
от -до: 1971 - сега
Заемана длъжност или позиция: професор
Основни дейности и отговорности:
- конструктор в ЗМТ-Русе - 1971-1973г.;
- от 1973г. преподавател в Русенски университет,
- 2008-2012 ръководител на катедра “Автомобили, трактори и кари”;
- Р-л на отраслова лаборатория по "Трактори";
- Зам. Декан и Декан на факултети в Русенски университет от 1987 до 1996г.;
- участие в TEMPUS проекти(специализации в Англия, Ирландия и Дания);
- автомобилен експерт към БСЕ на съдилища и следствени служби в страната.
Име и адрес на работодателя:
7017, гр. Русе, ул. “Студентска” 8
Русенски университет “Ангел Кънчев”
катедра “Двигатели и транспортна техника”
тел.: (082) 888 524 или 888 526
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател в областта на динамиката, акустичното излъчване и вибрациите на машините и тяхната надеждност
Образование и обучение
от -до: 1966 - сега
Наименование на придобитата квалификация: 1980 - д-р инж., 1985 - доцент, 2009 - д.т.н., 2010 - професор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Динамика, акустично излъчване и вибрации на машините и тяхната надеждност
Автоексперт към следствието и съдилищата в страната
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
1966-1971 г. Белоруски политехнически институт, 1976-1980 АН на Белорус, 1973 до сега РУ-Русе
Ниво по националната класификация: д.т.н., професор
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично мн.добро отлично
английски
добро мн. добро средно средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.