РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Руско
Фамилия: Шишков
Адрес:
Неофит Рилски №50, гр.Русе, 7004, България
Телефон:
082894770
Email: rish@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 17.07.1948
Пол: м
Трудов стаж
от -до: 1973 - сега
Заемана длъжност или позиция: професор, ръководител на катедра
Основни дейности и отговорности:
-преподавателска работа;
-научноизследователска дейност;
-директор на "Нучен център по вакуумни технологии и системи" /НЦ ВТС/.
Име и адрес на работодателя:
ул. Студентска №8, 7013, гр.Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа: -Материарлознание;
-Вакуумно термично и химикотермично обработване на матариалите;
-Електрофизични технологии за обработване на материалите;
-Вакуумни технологии за метализация.
Образование и обучение
от -до: 1973 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Материалознание и технология на материалите
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Материалознание
Електрофизични технологии
Вакуумни технологии за ТО и ХТО на материалите
Вакуумно метализиране
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: д.т.н.
от -до: 1973 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: Металознание и термично обработване на металите
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Металознание
Термично обработване на металите
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: д-р
от -до: 1968 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: Технология на машиностроенето
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет /ВИММЕС-Русе/
Ниво по националната класификация: м-р инж.
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
основно основно основно основно
английски
основно основно основно основно
Социални умения и компетенции: Според социалната среда
Организационни умения и компетенции: Според колектива
Технически умения и компетенции: Според проблема
Компютърни умения и компетенции: Според нуждата
Артистични умения и компетенции: Според настроението
Свидетелство за управление на МПС: категория "В"
Допълнителна информация  
Дисертации и монографии: Шишков Р. Хромиране на въглеродни стомани във вакуум, дисертация за присъждане на научното степен “кандидат на техническите науки”, ВТУ”Ангел Кънчев” – Русе, 1981

Шишков Р. Вакуумно дифузионно метализиране. Дисертация за получаване на научното звание “ДОКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ”, РУ”А.Кънчев”-Русе,2004

Кънев М., И.Михайлов, В.Узунова, Р.Шишков, Вакуумно термично и химикотермично обработване, гл.2, С., Техника, 1984

Шишков Р. Плазмено Вакуумно-дифузионно метализиране /ПВДМ/, - монография, РУ”Ангел Кънчев” – Русе /Електронно издание - хартиен носител + CD/, 2004 г
Авторски свидетелства и патенти: Шишков Р.И., Е.М.Лисичкова, В.Т.Димитров. Устройство за магнетронно разпрашваневъв вакуумна пещ. Патент №51117/08.07.1994г. София, 10.02.1995

Шишков Р.И., Е.М.Лисичкова, Метод за плазмено
вакуумно-дифузионно метализиране, патент №48518/03.06.94г., София, 12.12.1994

Кънев М., Д.Дочев, Р.Шишков, Устройство за нанасяне на покрития във вакуум върху вътрешни повърхнини на детайли, рег.№ 43099, Ъ23Ъ, 13/08, 1079 (1980).

Трифонов Д., А.Букев, Р.Шишков, Високотемпературен нагревател, Авторско свидетелство рег.№ 55406, НО5В 3/64, 1982(1980).
Пристрастия - философия;
- чай;
- HiFi&HQ.
Поглед към света Р.Шишков, Университетският преподавател – водещ учен, Наука – извънредно издание/2005, том ХV, Издание на Съюза на учените в България.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.