РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ростислав
Фамилия: Кандиларов
Адрес:
гр. Русе
Телефон:
Email: rkandilarov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 1984
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистен физик
Основни дейности и отговорности:
Преподавател - асистент
Име и адрес на работодателя:
Ангел Кънчев (Русенски университет), гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2010 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Физик
Основни дейности и отговорности:
Числено моделиране на био-гео-химични процеси в Черно Море.
Име и адрес на работодателя:
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Олденбург (Германия)
Вид на дейността или сферата на работа: Научен проект на ЕС: Southern European Seas : Assessing and Modelling Ecosystem
changes(SESAME, http://sesame-ip.eu/)
от -до: 2006 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Физик
Основни дейности и отговорности:
Числено моделиране на био-гео-химични процеси в Черно Море
Име и адрес на работодателя:
Научно изследователски център при СУ "Св. Климент Охридски"
София (България)
Вид на дейността или сферата на работа: Научен проект на ЕС: Southern European Seas : Assessing and Modelling Ecosystem
changes(SESAME, http://sesame-ip.eu/)
Образование и обучение
от -до: 2007 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: магистър по метеорология
Основни предмети/застъпени професионални умения:
физика, математика, метеорология, океанология
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Св. Климент Охридски (Софийски университет), гр. София
Ниво по националната класификация:
от -до: 2003 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър физик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
физика,математика,науки за земята
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Св. Климент Охридски (Софийски университет), гр. София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1998 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: средно
Основни предмети/застъпени професионални умения:
засилено изучаване на английски и информатика и математика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Баба Тонка (Математическа Гимназия), гр. Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
B2 B2 B2 B2
Руски
B1 B1 A1 A1
Социални умения и компетенции: Работа в екип
Перфектни комуникациони умения
Умение за мотивиране и увличане на хора
Организационни умения и компетенции: Лидерски умения ( управлявал съм като председател СНЦ "Локална Мрежа - Студентски Град")
Организационни качества ( ръководене на процес на създаване и изграждане на различни
организации)
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Перфектно владеене на Linux OS
Свободна работа с текстобработващи програми
Програмиране на c++/fotran/java/php/bash
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: B
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.