РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Рада
Фамилия: Кършакова
Адрес:
"Н. Рилски" №50,бл. Опал,Русе,7004,България
Телефон:
082 888355
Email: rkarshakova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 21.06.50
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2005 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Лектор по:
Основи на комуникацията – бакалавърска програма по Европеистика;

Връзки с обществеността – бакалавърски програми по Европеистика, МИО, Стопанско управление(СУ), Маркетинг, Индустриален мениджмънт, Компютърни науки и др.

Бизнес комуникации и връзки с обществеността - бакалавърска програма по Индустриален мениджмънт и магистърска програма по СУ за неспециалисти, задочно обучение;

Бизнес преговори – бакалавърска програма по СУ;

Дипломатически протокол – бакалавърска програма по МИО;

Дипломатическа служба и протокол – магистърска програма по Международно сътрудничество и европейски проекти;

Бизнес комуникации – магистърска програма по Управление на качеството;

Научна комуникация – докторанти на РУ.
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
7017 Русе, ул. "Студентска" 8,
катедра "Европеистика",
Факултет "Бизнес и мениджмънт"
Вид на дейността или сферата на работа: преподавателска и изследователска дейност
от -до: 2008 - 2012
Заемана длъжност или позиция: директор връзки с обществеността
Основни дейности и отговорности:
връзки с обществеността, протоколна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет
Вид на дейността или сферата на работа: взаимодействие с масмедиите; публични събития, протоколни събития; консултации по комуникационни въпроси; поддържане на новините в сайтовете на университета
от -до: 2005 - 2007
Заемана длъжност или позиция: зам.-декан по научно и кадрово развитие
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Факултет "Бизнес и мениджмънт"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1980 - 2004
Заемана длъжност или позиция: асистент, главен асистент в катедри "Българсски език" и след това "Европеистика"
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1990 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: 05.04.11 – Доктор /Социална лингвистика/; 05.04.10.Журналистика /Връзки с обществеността/ - Доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Институт по български език - БАН; ВАК
Ниво по националната класификация: д-р доцент
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично добро добро
английски
средно средно средно средно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.