РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Румяна
Фамилия: Братанова
Адрес:
ул."Студентска" №8,гр.Русе 7017, България
Телефон:
0888216727
Email: rumy@manuf.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 05.01.1970
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2008 - сега
Заемана длъжност или позиция: инженер проектант
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „А. Кънчев” – Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - 2008
Заемана длъжност или позиция: инженер технолог
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет „А. Кънчев” – Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2002 - 2004
Заемана длъжност или позиция: инженер технолог
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ЕТ "НЕП" гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2010 - сега
Наименование на придобитата квалификация: редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертационния труд: “Реконфигуруема модулна манипулаторна система за мобилни роботи”
Ръководител: доц.д-р инж. Даниел Братанов
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1990 - 1995
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност „Технология на металите и металообработваща техника”
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ „А. Кънчев” – Русе
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1985 - 1989
Наименование на придобитата квалификация: кулинар сервитьор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ЕСПУ „Георги Димитров” – Враца
Ниво по националната класификация: средно
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
В2 В2 В2 В2
руски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: добро владеене на Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория Б
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.