РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Росен
Фамилия: Иванов
Адрес:
ул. Доростол, 135, гр.Русе, 7004, България
Телефон:
082 / 888 735
Email: rossen@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 22.06.1962г.
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Координатор по международното сътрудничество
Основни дейности и отговорности:
Координация на международното сътрудничество на Транспортния факултет
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет, ул.Студентска 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1989 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент, гл. асистент, доцент и професор
Основни дейности и отговорности:
Лектор по различни дисциплини в областта на автомобилната и тракторна техника.Автор на над 100 публикации. Участие в 25 проекта, някои от които финансирани от водещи за времето си български и руски фирми. Автор и съавтор на 11 учебници и помагала и 4 патента и 1 ПМ.Ръководител на над 90 дипломанта и 3 успешно зашитили докторанти. Контактно лице за Русенския университет в 4 Тематични мрежи по европейски проекти - E4, TREE, TREE-dis,EUGENEUE, Учредител и член на Административния борд на Съвета на европейските декани на инженерни факултети(EEDC).
Име и адрес на работодателя:
Русески университет, Студентска 8, Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2007 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Декан на Транспортния факултет на Русенския университет
Основни дейности и отговорности:
Организация и контрол на цялостната дейност на факултета
Име и адрес на работодателя:
Русенския университет, Студентска 8, Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2002 - 2009
Заемана длъжност или позиция: член на Контролния съвет на Съюза на учениете в българия
Основни дейности и отговорности:
Контрол на дейноистта на регионмалните структори на СУБ
Име и адрес на работодателя:
СУБ, бул. Мадрид 49, София, България
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2004 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Ръководител катедра Автомобили, трактори и кари
Основни дейности и отговорности:
Отговорност за учебната и изследователска дейност на катедрата
Име и адрес на работодателя:
Русески университет, Студентска 8, Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2000 - 2003
Заемана длъжност или позиция: Заместник-Декан по КНР и координатор по Международното сътрудничество
Основни дейности и отговорности:
Отговорност за кадровото развитие и научната и международната дейност на факултета
Име и адрес на работодателя:
Русески университет, Студентска 8, Русе, България
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2013 - сега
Наименование на придобитата квалификация: професор по Автомобли, трактори и кари
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1995 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по нучна специалност Механизация и електрификация на земеделието
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русески университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1998 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Доцент по Атомобили, трактори и кари
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русески университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1982 - 1987
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер по Автомобибилен транспорт, трактори и кари
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русески университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1978 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОУ Йордан Йовков, гр. Тутракан
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добре мн. добре добре добре
италиански
добре добре добре с речник
руски
мн. добре мн.добре мн.добре добре
Социални умения и компетенции: Комуникативност, работа в екип, Организаторски и управленски умения, отговорност и спосбност за интензивна работа под напрежение.
Организационни умения и компетенции: Организиране на изследователска дейност, ръководене на проекти, организиране и участие в международни конференции, срещи, пресентации и IP.
Технически умения и компетенции: Компетенции в областта на автомобилите, електромобилите, тракторната и жп техника.
Компютърни умения и компетенции: Работа с офис техника. Работа с Microsoft office, AutoCad, Matlab, Internet.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: кат. M,B,C,T
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.