РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Руси
Фамилия: Русев
Адрес:
ул."Родопи", №1, кв. "Здравец-север", бл. "Родина", вх. А, ет.VІ, ап.18, п. к.18, гр. Русе, 7005, България
Телефон:
0884736073
Email: rusev_rd@abv.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 5.05.1951
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1980 - 2012
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
отговорник за дисциплина Български език във ФЧС(1980-1984г.); ръководител на Катедрата по български език(1984-1989г.); зам.декан на Свободния факултет(1990-1992г.);ръководител на група за разкриване на специалност Европеистика(1992);Председател на Научния център по фолклор и литература(от 1993 досега);зам.декан на Педагогическия факултет(2000-2003г.);декан на Педагогическия факултет(2003-2007г.);член на Сената на Тараклийския държавен университет(2005-2009).
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. Студентска, №8
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател. Лекционни курсове по: Съвременен български език(фонетика, лексикология, морфология, синтаксис); Лексикология на българския език; Литературознание, Увод в литературната теория; Синтаксис и стилистика; Стилистика и текстолингвистика, Психолингвистика, Етнолингвистика, Етносемиотика
Образование и обучение
от -до: 1972 - 1976
Наименование на придобитата квалификация: магистър по специалността "Българска филология"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
български език и литература
преподавателска работа и научноизследователска дейност
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВТУ Св. Св. Кирил и Методий"
Ниво по националната класификация: университет
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български език
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добре добре средно добре
руски
отлично отлично много добре много добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.