РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Руси
Фамилия: Минев
Адрес:
8 Студентска, 7000 Русе, България
Телефон:
0886581708
Email: rus@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 28.11.1958
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1992 - 2019
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
ръководител катедра МТМ
член на фС на МТФ
член на АС на Русенски университет "А.Кънчев"
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "А.Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Материалознание, технология, системно инженерство
от -до: 2009 - 2013
Заемана длъжност или позиция: senior lecturer
Основни дейности и отговорности:
курсов директор Магистри
Име и адрес на работодателя:
London South Bank University, UK
Вид на дейността или сферата на работа: Материалознание, технология, системно инженерство, качество
от -до: 2008 - 2009
Заемана длъжност или позиция: senior lecturer
Основни дейности и отговорности:
преподаване и изследователска работа
Име и адрес на работодателя:
University of Portsmouth
Вид на дейността или сферата на работа: Материалознание, технология, системно инженерство
от -до: 1999 - 2007
Заемана длъжност или позиция: research fellow
Основни дейности и отговорности:
Проекти по Европейски изследователски програми и мрежи
Име и адрес на работодателя:
Cardiff University, UK
Вид на дейността или сферата на работа: Материалознание, технология, системно инженерство, бързо прототипиране, лазерни технологии, микро/нано технологии
от -до: 1983 - 1992
Заемана длъжност или позиция: асистент и гл. саистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска работа
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "А.Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Преподаване и изследователска дейност в облатта на Материалознание, технологии, изпитване на материалите
Ръководство на дипломанти
Образование и обучение
от -до: 1988 - 1992
Наименование на придобитата квалификация: д-р
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Изследвана на аморфни сплави, взривно компактиране на метални прахове, рентгенографски, електронно-микроскопски и др. анализи
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
катедра "Рентгенография и физика на металите", Московски институт са стомана и сплави (МиСИС)
Ниво по националната класификация: д-р
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
C2 C2 C2 C2
английски
C2 C2 C2 С2
немски
А2 В1 А2 А2
Социални умения и компетенции: Работа в екип
Организационни умения и компетенции: Ръководител на колективи от 3 до 13 души
Технически умения и компетенции: Работа с изследователска апаратура
Компютърни умения и компетенции: Офис и CAD системи
Артистични умения и компетенции: Спорт и туризъм
Свидетелство за управление на МПС: Професионална
Допълнителна информация  
Наукометрия h-index (Scopus) = 8
брой публикации = 95
бр.цитирания > 120
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.