РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ренета
Фамилия: Златева
Адрес:
Телефон:
Email: rzlateva@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане:
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател
от -до: 2006 - 2008
Заемана длъжност или позиция: учител
Основни дейности и отговорности:
образование, възпитание
Име и адрес на работодателя:
ПГЗХТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: учител по история и цивилизация
Образование и обучение
от -до: 2006 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
кариерно консултиране
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Консултант по кариерно развитие
от -до: 2002 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
учител по български език и история
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Висше педагогическо образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
добро много добро много добро добро
руски
много добро много добро много добро добро
сръбски
добро добро добро слабо
Социални умения и компетенции: Отговорност, толерантност, адаптивност
Организационни умения и компетенции: Отлична работа в екип
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Работа с Microsoft Office, Dbase, Internet
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: "В"
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.