РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Сергей
Фамилия: Антонов
Адрес:
Телефон:
Email: santonov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане:
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1990 - 1994
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Русе, 7004, "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа: Катедра Теория на механизмите и машините
Образование и обучение
от -до: 2015 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Професионално направление 5.1 Машинно инженерство
докторантска програма Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 1982 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: Инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
5 5 4 3
Английски
3 4 3 3
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.