РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Силян
Фамилия: Арсов
Адрес:
ул. Йоаким Груев, No 3. гр. Русе, пощ. код 7015, България
Телефон:
0889186969
Email: sarsov@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 13.07.1954
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2012 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на компютърните системи и технологии;
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Катедра "Компютърни системи и технологии"
ул."Студентска" 8
гр. Русе 7017
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
от -до: 1988 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Асистент, Ст. асистент, Гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в сферата на компютърните системи и технологии;
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев",7017 гр. Русе, ул. "Студентска" No 8.
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 1999 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1985 - 1986
Наименование на придобитата квалификация: Магистър-инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност "ЕИТ и програмиране"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Технически университет - София
Ниво по националната класификация:
от -до: 1975 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: Електро-инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1969 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: Електротехник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника - Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
добре мн. добре добре мн. добре
Руски
мн. добре мн. добре добре мн. добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС -
категория - В от 1973 г. и категория - М от 1971 г.
Допълнителна информация  
Преподавани дисциплини: 1. "Бази от данни", лекции и практически упражнения за специалности КСТ и ИКТ, ОКС "Бакалавър";

2. "Интегрирани среди", лекции за специалност КСТ, ОКС "Бакалавър";

3. "Програмни технологии в Интернет", лекции за специалности КСТ и ИКТ, ОКС "Бакалавър";

4. "Проект-4", практически упражнения за специалност ИКТ, ОКС "Бакалавър";

5. "Програмни системи за бизнес моделиране", лекции и практически упражнения за специалност КСТ, ОКС "Магистър".
Научни области: 1. "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление";

2. "Бази от данни";

3. "Иновационни образователни технологии".
Публикации: 1. Съавтор на един учебник и едно учебно пособие на хартиен носител;
2. Съавтор на един учебник във виртуална библиотека;
3. Съавтор на една виртуална лаборатория;

3. Публикувани статии в списания - 12;
4. Публикувани доклади на конференции -20.
Сертификати за авторски права: 1. Съавтор на 3 сертификата за авторски права;
2. Съавтор на 2 внедрени програмни системи.
Членство в научни организации: 1. От 1997 г. - Член на Съюза по автоматика и информатика "Джон Атанасов" - България;
2. От 1998 г. - Член на Съюза на учените в България -секция Русе;
3. От 2004 г. Член на International Institute of Informatics and Systemics - USA.
Участия в проекти и договори: 1. Национални и оперативни програми - 3;
2. Международни програми - 8;
3. Проекти по фонд "Научни изследвания" на Русенски университет -14.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.