РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Сергей
Фамилия: Бартенев
Адрес:
ул.Н.Й.Вапцаров №2, вх.Б, ет.8
7015 Русе, Р България
Телефон:
082888230;082888824
Email: sbartenev@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 16.02.1956
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1989 - сега
Заемана длъжност или позиция: старши преподавател
Основни дейности и отговорности:
от 2004 - ръководител катедра
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Юридически факултет
Катедра Чужди езици
ул.Студентска №8
7017 Русе
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател по немски език
от -до: 1983 - 1989
Заемана длъжност или позиция: гимназиален учител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ЕСПУ "Христо Ботев"
ул.Александровска №3
7000 Русе
Вид на дейността или сферата на работа: учител по немски език
от -до: 1982 - 1983
Заемана длъжност или позиция: гимназиален учител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
СПТУ по машиностроене
ул.Цар Калоян № 11
7000 Русе
Вид на дейността или сферата на работа: учител по немски език
от -до: 1981 - 1982
Заемана длъжност или позиция: учител по музика
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Lessing-Oberschule
Bautzen
Sachsen
BR Deutschland
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1977 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: Diplomlehrer
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Germanistik
Musikerziehung
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Pädagogische Hochschule "Ernst Schneller" Zwickau Sachsen BR Deutschland
Ниво по националната класификация: висше
от -до: 1971 - 1975
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
музика
немски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Spezialschule der Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" Dresden Sachsen BR Deutschland
Ниво по националната класификация: средно
от -до: 1963 - 1970
Наименование на придобитата квалификация: основно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Първо основно училище "Н.Й.Вапцаров", ул."Александровска" №95, 7002 Русе
Ниво по националната класификация: основно
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
немски
C2 C2 C2 C2
руски
B2 B2 B2 B2
английски
B2 B2 B2 B2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.