РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Станка
Фамилия: Дамянова
Адрес:
Жеравна 97, Разград, 7200, България
Телефон:
0882 669 689
Email: sdamianova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 15 декември
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1990 - сега
Заемана длъжност или позиция: Професор от 2018 г., Директор на Филиал-Разград към Русенски университет от 2012г.; 2000-2008 - зам. Директор, 2008-2011г. и 1995-1999г. ръководител катедра; Доцент - от 2006г.
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска дейност; отговарям за работата във филиала, за спазване на срокове и изпълнение на задачите; работя за изпълнение на мандатната програма на академичното ръководство.
Отговарям за качеството на образованието и акредитацията във Филиал-Разград
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", Филиал - Разград, бул. "Априлско въстание" 47, 7200 Разград
Вид на дейността или сферата на работа: преподавателска дейност в областта на хранителните технологии, биотехнологиите и органични химични технологии. Научна работа в областта на етерични масла, екстракти, биологично-активни вещества, антимикробна активност, функционални храни.
Административна и организационна работа.
от -до: 1985 - 1989
Заемана длъжност или позиция: инженер-технолог
Основни дейности и отговорности:
научна работа
Име и адрес на работодателя:
Институт по антибиотици, Разград
Вид на дейността или сферата на работа: работа по научноизследователски теми
Образование и обучение
от -до: 2015 - сега
Наименование на придобитата квалификация: научна степен "Доктор на науките"
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Университет по хранителни технологии Пловдив
Ниво по националната класификация:
от -до: 1999 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: образователна и научна степен
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Университет по хранителни технологии Пловдив
Ниво по националната класификация:
от -до: 1980 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: инженер-технолог
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специалност "Технология на растителните мазнини и етерични масла"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 1978 - 1980
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Политехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров” - гр.Разград
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добре много добре много добре много добре
английски
добро добро добро задоволително
френски
задоволително задоволително задоволително задоволително
Социални умения и компетенции: Като Директор отговарям за работата и развитието на Филиал-Разград. Поддържам добри контакти с институции и фирми. Участвам в организиране и провеждане на мероприятия от различен характер.
Харесва ми да работя със студентите, насърчавам инициативи и идеи, които допринасят за доброто име на филиала.
Уважавам колектива, с които работя и се стремя към добри взаимоотношения с всеки. Държа на екипната работа, при спазване на академичност и придържане към етичните и морални норми.
Организационни умения и компетенции: Допада ми да организирам различни мероприятия: годишнини, празници, срещи, откриване на учебна година, промоция на випускници и др.
Технически умения и компетенции: като инженер имам основни технически умения
Компютърни умения и компетенции: постоянно ползвам компютър и основните компютърни програми
Артистични умения и компетенции: конферансие, водеща на мероприятия
Свидетелство за управление на МПС: категория В и М
Допълнителна информация  
Участие в съюзи, организации Член на:
- Управителния съвет на Съюза на учените в България – клон Разград;
- Камара на инженерите в България;
- Ротари клуб - Разград.
друга професионална активност Ръководител и участник в проекти финансирани от ФНИ;
Участия в проектиране на обекти в областта на хранителните технологии;
Съвместна работа с колеги от наши и чужди университети;
Председател на Обществения съвет на Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри", Разград;
Вътрешен одитор на системи за управление на качеството в съответствие с БДС ЕN ISO 19011:2004;
Член на Университетската комисия по качество на образованието и акредитацията;
Член на Съвета по качество на образованието и акредитацията в университета;
Отговорник по качество на образованието и акредитацията във филиала;
Член на Съвета на филиала и на Академичния съвет на университета.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.