РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Стоян
Фамилия: Стоянов
Адрес:
Липник 54, Русе, 7005, България
Телефон:
888 572
Email: sgstoyanov@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 30.09.1951
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1986 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
1986 - асистент
1989 - старши асистент
1991 - главен асистент
2006 - доцент
2007 - 2011 - Заместник декан по Научно и кадрово развите на Машинно-технологичен факултет
2012 - Заместник декан по Научно и кадрово развите на Машинно-технологичен факултет
2012 -
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Машинно-технологичен факултет
Катедра "Техническа механика"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1986 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Машинно-технологичен факултет
Катедра "Техническа механика"
Вид на дейността или сферата на работа: Разработване и провеждане лекции и практически упражнения по дисциплините:
- Механика 1; Механика 2; Приложна механика.
Образование и обучение
от -до: 1986 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията
"Изследване на възможност за подобряване качеството на работа на сеитбен агрегат".
- Научни ръководители: проф.дтн Руси Гецов Русев,
проф. д-р Атанас Лешков Митков
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1972 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС-Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1972 - 1977
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Двигатели с вътрешно горене
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС-Русе
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
много добре много добре много добре много добре
английски
средно добре средно добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Теоретична и приложна механика. Теоретична и приложна механика.
Теория на трептенията. Компютърно моделиране на дискретни механични системи. Статистическа динамика. Многокритериална оптимизация. Оптимизационен синтез на механични системи.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.