РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Сехер
Фамилия: Кадирова
Адрес:
Телефон:
082 888 516
Email: skadirova@ecs.uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 22.10.1978
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 2007 - сега
Заемана длъжност или позиция: асистент в катедра Електроника
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност в областта на Автоматизираното проектиране в електрониката (CAD), Специалните и силови полупроводникови елементи, Теория на електронните схеми, електронни устройства за контрол и упраление, Конструиране, технология и надеждност на електронни схеми, Микроелектроника;
Отговорник на чуждестранните студенти в катедра Електроника, отговорник на първокурсниците в катедра Електроника, отговорник за актуализиране на информацията в web-сайта на катедра Електроника;
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
гр. Русе, ул. Студентска 8
7017
Вид на дейността или сферата на работа: сфера на висшето образование
от -до: 2004 - 2004
Заемана длъжност или позиция: РИПП
Основни дейности и отговорности:
ел. тест на голи печатни платки
Име и адрес на работодателя:
СЕТ АД
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2012 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1999 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: магистър инженер по електроника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): татарски, български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
Мн. добре Мн. добре Мн. добре Мн. добре
турски
Мн. добре Мн. добре Мн. добре Добре
руски
Задоволително Задоволително Задоволително Задоволително
Социални умения и компетенции: Работя добре в екип, лесно се адаптирам, дисциплинирана съм и съм амбициозна.
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Притежавам много добри технически умения и компетенции.
Компютърни умения и компетенции: Altium Designer, OrCad, CorelDRAW, MS Office (Word, Excel, Power Point, Visio), Internet и др.
Артистични умения и компетенции: -
Свидетелство за управление на МПС: кат. B, T и М
Допълнителна информация  
Допълнителни квалификации Свидетелство за полуинтензивен курс по английски език - ниво В2 според Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа (София, 2010).

Удостоверение за обучение по информационни и комуникационни технологии в учебния процес (Русе, 2010).

Сертификат за обучение-тренинг по комуникативни умения и компетентности на преподавателите във висшите училища (Русе, 2010).

Сертификат за завършен курс "Remote sensing and Geographic information systems" в (Ege University, Izmir, Turkey, 2011).
Участие в проекти 1. Romanian - Bulgarian joint cooperation for a long-term and sustainable development of the young
human resources in the field of the renewable energy technologies, in order to overcome the socio-
cultural barrier and to open common opportunities for getting a job and their employment along the
cross-border area, 2011-2013
2. 2009 – 2013 договор ДМУ 02/13 – 2009,
„Проектиране и оценка параметрите на
енергийно ефективен алгоритъм за
многонишково маршрутизиране в безжични
сензорни мрежи”, ФНИ при МОН конкурс
“МЛАДИ УЧЕНИ” 2009
3. Engineering Student Centered Learning Approaches (ESCOLA), Grant agreement no: 2017-1-TR01-KA203-045955
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.