РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Стефка
Фамилия: Караколева
Адрес:
Студентска 8, Русе, 7017, България
Телефон:
+359886250677
Email: skarakoleva@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 16.10.1964
Пол: женски
Трудов стаж
от -до: 1988 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
ул.„Студентска“ 8, гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател по Висша математика и Компютърни системи за текстообработка
от -до: 1986 - 1987
Заемана длъжност или позиция: Учител по математика
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност, класен ръководител на 4 клас
Име и адрес на работодателя:
Основно училище "Лиляна Димитрова" - гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Математика - 4, 5, 7, 8 клас
Образование и обучение
от -до: 2016 - сега
Наименование на придобитата квалификация: МАГИСТЪР
Основни предмети/застъпени професионални умения:
МЕДИЕН ДИЗАЙН
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - гр.София, Факултет „Журналистика и масова комуникация"
Ниво по националната класификация: 5A (2nd)
от -до: 2011 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: ДОКТОР
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Изследване ефективността от прилагане на компютърни програмни системи за изчисление и визуализация в обучението по математика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет „Ангел Кънчев“ - град Русе
Ниво по националната класификация: 6
от -до: 1982 - 1986
Наименование на придобитата квалификация: МАГИСТЪР ПО МАТЕМАТИКА
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Фундаментални математичски дисциплини, методика на обучението по математика, педагогика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“- град Пловдив
Ниво по националната класификация: 5А (1st, long)
от -до: 1978 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
МАТЕМАТИКА
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия „Баба Тонка“ - гр. Русе
Ниво по националната класификация: 3А (gen)
от -до: 1971 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: Oсновно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Общообразователни предмети
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ОУ „Климент Охридски" - гр. Русе
Ниво по националната класификация: 2A (gen)
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български език
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски език
средно средно средно средно
немски език
основно основно основно
руски език
задоволително добро средно добро
Социални умения и компетенции: 2014 Кандидат за народен представител за 43. НС от 19 МИР
2014, 2016 Член на избирателна комисия
2012-2014 Ръководител на ученици в извънкласни форми „Математическо школо“
2010-2014 Участие в социологически проучвания
2012 Ръководител на класна стая „Компютърна издателска система LaTeX” във фондация „Бистра и Галина” за талантливи младежи и девойки на възраст между 13 и 18 години.
2008-2010 Ръководител на ученически проекти в мероприятията на Ученическия институт по математика и информатика с 6 проекта, получили мн.добра и отлична оценка.
2010 Участие в лятна изследователска школа по информатика
Отговарям в катедра Приложна математика и статистика за учебната и организационна работа.
Организационни умения и компетенции: 2013-до сега Ръководител на отбор студенти от РУ „Ангел Кънчев“, участници в Националната студентска олимпиада по Компютърна математика
2015- до сега Организационен секретар на Български антифашистки съюз – Общински съвет Русе
2011-2014 Председател на Съюза на математиците в България – секция Русе, издателска дейност и реклама; Опит при организиране на състезания по математика за ученици 2-12 клас и тържества по награждаването на първенците в състезанията.
2003-2011 Член на ръководството на СМБ-Русе, издателска дейност и реклама
2010-до сега Заместник-председател на Комисията по условия на труд в РУ
2002-2010 Член на Комисията по условия на труд в РУ „Ангел Кънчев“
2008-до сега Заместник-председател на синдикалната организация на КНСБ за факултети ФПНО и ФОЗЗГ.
2008-2012 Член на Факултетен съвет на Факултет „Обществено здраве”
Технически умения и компетенции: Преподавател съм по Висша математика и Компютърни ситеми за текстообработка, изчисления и визуализация. Обичам преподавателската работа с ученици и студенти, прилагам в работата си иновативни методи на обучение, с приложение на мултимедия, електронни тестове и обучаващи програми.
Работя с компютри и периферна техника от 1986 г. Използвам съвременни версии на компютрърни системи за текстообработка, изчисления, визуализация и ги прилагам ежедневно в работата си. Умея да работя с мултимедия, цифрова и офис техника.
Автор съм на множество електронни учебници, като сама подготвям материалите с професионалната издателска система LaTeX. Владея системата LaTeX и свързаните с нея специализирани пакети на високо ниво. Често ме търсят за квалифицирана помощ. Статистическа обработка на данни с MATLAB, SPSS.
2011- 2016 Ръководител на отбор студенти от РУ „Ангел Кънчев“ по Компютърна математика
Компютърни умения и компетенции: Задълбочено познаване и използване на компютърна издателска система LaTeX и около 100 свързани пакети, Microsoft Ofice, Internet
Adobe InDesign, Google Aps, SPSS, MATLAB
Артистични умения и компетенции: Като дете свирех на цигулка и виола, но математиката надделя.
2011 Есе за математиката „Математиката – царица на науките” в списание „Математика и информатика”, бр. 2, 2011 г.
1982 професионална квалификация 2. степен - шев на дамско облекло в МГ „Баба Тонка“.
Свидетелство за управление на МПС: Свидетелство за управление на МПС - категория B
Допълнителна информация  
КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 2013 Курс за подготовка и използване на електронните форми, методи и средства на дистанционното обучение
2012 Специализиран курс „Законова база и структура на дисертационния труд“ в РУ „Ангел Кънчев“
2012 Специализиран курс „Теория на експеримента“ в РУ „Ангел Кънчев“
2011 Специализиран курс „Компютърна математика с MuPAD“ в РУ „Ангел Кънчев“
2010 Обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по математика
1995 Едномесечна специализация в Университета в Павиа, Италия в департамента по математика и информатика
1987 Тримесечен курс по компютърна грамотност, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ 2016 Проект №2016-ФЕЕА-01 „Моделиране на процеси за специализирани електронни системи”, Русенски университет „Ангел Кънчев“; извършване на симулационно изследване
2015 Проект №2015-ФОЗЗГ-03 „Фонд научни изследвания“, кат. Приложна математика и статистика, Русенски университет „Ангел Кънчев“; изследвания по Статистика и Компютърна математика
2014 Ръководител на специализиран курс по „Компютърна математика“ по Проект BG 051PO001-3.1.09-0014 „Система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в РУ „А. Кънчев“
2013 Специалист обучение и развитие по проект BG051PO001-4.3.04-0007 “РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013.
2013 Получен сертификат за обучител по проекта BG051PO001-4.3.04-0007.
2013 Автор на два електронни учебни курса по проект BG051PO001-4.3.04-0007 “РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 - 2013.
2010 Участие в проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование“. Дейност 3: Обучение на оценители. Получен сертификат за оценител на тестови задачи със свободен отговор.
2009 Участие в обучение по проект „Повишаване на ефективността в работата с деца и младежи с изявени способности в науката и техниката на основата на прилагането на съвременни методики” на Фондация „Еврика“
2009 Участие в обучение по проект „Проектна дейност и партньорство на организации в мрежа“ на Фондация „Еврика“
ПОЛУЧЕНИ НАГРАДИ 2016 Кристален приз „The Best Paper“ Научна конференция РУ&СУ-2016, секция Математика и информатика
2014 Награда „Неофит Рилски“ на Министъра на образованието и науката за високи професионални постижения в ситемата на народната просвета;
2005 Втора награда в националния конкурс за създаване на електронно учебно съдържание за целите на висшето образование в раздел Педагогически науки за разработен учебен курс „Изследване на операциите и увод в мениджмънта“
2005 Втора награда на изложбата на печатни и електронни издания на преподавателите от РУ „Ангел Кънчев“
2004 Трета награда на изложбата на печатни и електронни издания на преподавателите от РУ „Ангел Кънчев“
2003 Втора награда на изложбата на печатни и електронни издания на преподавателите от РУ „Ангел Кънчев“
ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 2017 Координатор на Магистърска програма „Математическо моделиране във финансите, застраховането и социалното дело“
2011-12 Координатор на магистърска програма "Информационни технологии в издателската дейност" в Русенски Университет „Ангел Кънчев”, ФПНО.
От 2005 г. до сега организирам и ръководя курсове за работа с компютърна издателска система LaTeX и курсове за подготовка на ученици и кандидат-студенти по математика.
През 2010 създадох и координирам група на потребителите на системите TeX в България: https://groups.google.com/forum/#!forum/bulgarian-latex-users-group
Участвала съм в организирането на конференции:
• IV конференция по Диференциални уравнения (CDE IV), Русе, България, 1991;
• Confrerence on Finite Difference Methods: Theory and Applications, Ruse, Bulgaria, 10-13.08.1997;
• The Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and the Education of Gifted students”, ICCME&EGS, Ruse, Bulgaria, 3-9.08.2003.
ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ • Съюз на учените в България – клон Русе: от 2014 до сега
• Съюз на математиците в България – секция Русе: от 1988 до сега
• Българска група на потребителите на програмна издателска система LaTeX (Bulgarian Tex Users Group) – от 2010 до сега
• Интернационална група на потребителите на TeX (TeX Users Group www.tug.org) от 2008 до сега
ЛИЦА ЗА ПРЕПОРЪКИ проф. д-р Велизара Пенчева - Ректор на Русенския университет
проф. д-р Велизар Павлов - Р-л катедра Приложна математика и статистика
проф. д-р Ангел Смрикаров - Ръководител на Център за иновационни образователни технологии
Брой известни цитирания (без автоцитирания) 20
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.