РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Свилен
Фамилия: Костадинов
Адрес:
ул."Студентска"8 гр.Русе п.к.7017, България
Телефон:
888-515 0882390075
Email: skostadinov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 12.09.1985г.
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Безопасност на движението, Организация и управление на движението на транспорта
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", кат. Транспорт
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - 2016
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Безопасност на движението
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - 2010
Заемана длъжност или позиция: технолог-конструктор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
"Метарем"-АД
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2015 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Докторска програма "Управление и организация на автомобилния транспорт"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2010 - сега
Наименование на придобитата квалификация: редовен докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
"Изследване на някои параметри на движение на автомобил свързани с безопасността на пътното движение"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: магистър-инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Технология и управление на транспорта
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: магистър
от -до: 2004 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Транспортна техника и технологии (Двигатели с вътрешно горене)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: бакалавър
от -до: 2000 - 2004
Наименование на придобитата квалификация: Автомобили и Кари (Двигатели с вътрешно горене)
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПТГ "Васил Левски" гр.Горна Оряховица
Ниво по националната класификация: средно-специално
от -до: 2000 - 2000
Наименование на придобитата квалификация: основно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СОУ "Бачо Киро"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
добро добро добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Изкарани курсове по: Електродъгово заваряване; Вътрешен заводски транспорт; AutoCad; Автотехнически експертизи.
Компютърни умения и компетенции: Ms Office, AutoCad, Inventor, Autodata, Visio, VBOX Tools.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: кат."В"
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.