РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Свилен
Фамилия: Кунев
Адрес:
Телефон:
Email: snkunev@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане:
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2008 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент (2013 - до момента) и Асистент (2008-13)
Основни дейности и отговорности:
Водене на учебни занятия със студенти от бакалавърско и магистърско ниво, научно-изследователска работа
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2002 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Застрахователен консултант
Основни дейности и отговорности:
Представяне продуктите и дейностите на компанията, подписване на застрахователни договори, поддържане на контакти с бъдещи и настоящи клиенти.
Име и адрес на работодателя:
"ДЗИ" АД - Главна агенция Русе
7001 Русе, пл. Св. Троица 15
Вид на дейността или сферата на работа: Застрахователни и финансови услуги
от -до: 2004 - 2004
Заемана длъжност или позиция: Мениджър продажби
Основни дейности и отговорности:
Управление и контрол на продажбите и търговските взаимоотношения на производствено предприятие, контактуване с търговски вериги в България, водене на бизнес преговори, подписване на договори.
Име и адрес на работодателя:
Фантастико мебел ООД
7003 Русе, ул. Тракция № 6
Вид на дейността или сферата на работа: Производство на мебели
Образование и обучение
от -до: 2009 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Доктор по икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертационен труд на тема „Изследване на факторно въздействие върху иновационната активност на малки и средни предприятия“
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет “Ангел Кънчев”
Ниво по националната класификация: Доктор
от -до: 2005 - 2006
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по стопанско управление (модул "Финансов мениджмънт")
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Фирмени стратегии и планиране, Управленско счетоводство, Управленски информационни системи, Бизнес симулация и оптимизация, Мениджмънт на финансови институции, Риск мениджмънт.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Магистър
от -до: 1999 - 2003
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по стопанско управление
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Макро и микро икономика, Счетоводство, Маркетинг, Основи на мениджмънта, Международна търговия, Бизнес планиране и контрол.
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Бакалавър
от -до: 1994 - 1999
Наименование на придобитата квалификация: Икономист - счетоводител
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Английски език, Счетоводство, Международна търговия, Маркетинг, Статистика, Мениджмънт
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Икономически техникум (Професионална гимназия по икономика и управление)
Ниво по националната класификация: Средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
С1 С2 С1 В2
Руски
А2 А1 А1 А1
Социални умения и компетенции: Работа в екип: опит при изпълнение на задачи в бизнес и университетска среда
Умения за общуване вследствие на работа като търговски мениджър
Лесно адаптиране в международна среда вследствие на опит от чужбина
Организационни умения и компетенции: Опит в управлението на проекти и екипи.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Владеене на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Свободно ползване на интернет и web-базирани продукти и услуги
Завършен курс по компютърно счетоводство
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В (от 1998 г.)
Допълнителна информация  
Специализации Юли 2011: Краткосрочна специализация "Teaching Entrepreneurship with Case study method", EFER, Варшава.
Септември 2009: Краткосрочна специализация на тема "Изготвяне на бизнес план", Университет Белград, ТФ Бор.
Февруари - Юли 2006: Студентски обмен Socrates/Erasmus, Висша школа по международна търговия и финанси, Варшава.
Изяви и интереси Гост-лектор по Еразъм в Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen University College – Association K.U.Leuven (Belgium), March 2012, November 2012
Асоцииран член на Съюза на учените - Русе
Член на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ)
Член на Комисията по КОА на РУ "Ангел Кънчев"
Опит като вещо лице по икономически експертизи към Окръжен съд - Русе
Член на Ротари клуб Русе
Работа по проекти (2017 - ): 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP “ReSTART - Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA”. Program me Erasmus + KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Capacity Building in the field of Higher Education

(2017 - ): 2017-1-RO01-KA203-037145 "InoLearn4BEEs" – „Innovative Student – Centred Learning Practices fuelled with ITC-tools and university-industry cooperation towards reinforcement of Business & Engineering Entrepreneurship education". Program Erasmus + KA203 – Strategic Partnership for higher education

(2016 - ): 2016-1-RO01-KA203-024476 “ Edu4Society – „Innovative Solution for Enhancing Social Responsibility Education and Civic Skills in Creating Sustainable Businesses”. Program ERASMUS+ 2014-2020, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices http://www.edu4society.eu/

(2015-2017):2015-1-DE02-KA202-002527 „FairGuidance - Strategic Partnership”, Erasmus +

(2015-2016): BG04-04-05-02-07 „Съвременни методи за обучения и образователни дейности по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и технологии”, http://www.eere.eu/index.php/bg/;

(2014-2016): 609497- FP7-INCO-2013-1 DANUBE-INCO.NET - International Cooperation Network for the Danube Region, http://danube-inco.net/

(2013-2016) 544573-TEMPUS-1-2013-1-BG-TEMPUS-JPHES (2013 – 4571 / 001 – 001) Towards the Modernization of Higher Education Institutions in Uzbekistan/ MATcHES;

(2013) RO-BG Project №2(4i)-2.1-8 IMPROVED AWARENESS OF THE CROSS-BORDER TOURISM CLUSTER ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PROTECTION (EMAS – Eco Management and Audit Scheme), http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php

(2012-2014): 286975-FP7-REGIONS-2011-1 INTRAREGIO - Towards an Intermodal Transport Network through innovative research-driven clusters in Regions of organised and competitive knowledge. www.intraregio.eu

(2011-2013): HOME/2010/CIPS/AG/019. BULCIP - Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increasing of the protection capacity of key CIP objects in BULGARIA

(2009-2011): STARTENT - Fostering Business-University Partnerships for Entrepreneurship Education in Europe", ENT/CIP/09/E/N02S001, www.startent.eu,

(2012-14) LLP – CLEM - CLoud services for E-learning in Mechatronics technology

(2011-14) CIP-Pilot actions – BECA - Balanced European Conservation Approach – ICT services for resource saving in social housing

(2008-12) FP7 - TIPSS - Tools for Innovative Product-Service-Systems for Global Tool and Die Networks

(2008-12) FP7 - DEHEMS - Digital Environment Home Energy Management System;

(2007-11) FP7 - RESCUER - development of a user-friendly intelligent mechatronic support to Improvised Explosive Devices Disposal and Explosive Ordnance Disposal;
Награди 2015: Кристален приз “THE BEST PAPER” на Научната конференция РУ&СУ’15;
2007: Грамота-номинация за успешно участие в национален конкурс "Млад икономист 2007", Съюз на икономистите в България.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.