РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Стефка
Фамилия: Миндова
Адрес:
Русе - 7000
Телефон:
Email: smindova@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1998 - 2018
Заемана длъжност или позиция: хоноруван асистент, асистент, старши асистент, главен асистент, доктор, доцент
Основни дейности и отговорности:
Водени дисциплини през изминалите години:
Кинезитерапия при нервни и психични болести I и II - лекционен курс;
Кинезитерапия при вътрешни болести - лекционен курс;
Кинезитерапия по вътрешни болести - упражнения;
Кинезитерапия по нервни и психични болести I и II - упражнения;
Лятна стажантска практика I и II;
Кинезитерапия в педиатрията;
ФОД на ОДА;
Учебно-клинична практика II - VI;
Основи на кинезитерапията, средства и методи I и II;
Масаж
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев",
факултет "Обществено здраве и здравни грижи", катедра "Обществено здраве и социални дейности"
Вид на дейността или сферата на работа: В настоящия момент - обучение на студенти в областта на кинезитерапията при вътрешни заболявания и нервни и психични болести. Иновативни подходи за апаратно изследване и функционална диагностика в областта на кинезитерапията и неврорехабилитацията.
от -до: 1998 - 2002
Заемана длъжност или позиция: Кинезитерапевт
Основни дейности и отговорности:
Кинезитерапевт във "Възстановителен център" към факултет Кинезитерапия на Русенския университет
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев", ул. "Александровска" 97
Вид на дейността или сферата на работа: Работа във Възстановителния център с пациенти от Русе и региона, консултиране със специалисти-преподаватели и демонстрация на кинезитерапевтични методи и средства пред студентите по кинезитерапия във връзка с практическото им обучение.
от -до: 1997 - 1998
Заемана длъжност или позиция: кинезитерапевт
Основни дейности и отговорности:
Кинезитерапия в отделения за хипотрофични и недоносени деца;
Кинезитерапия в отделение малформации
Име и адрес на работодателя:
ДМСГД гр. Варна, кв. "Виница"
Вид на дейността или сферата на работа: Кинезитерапия при деца със специфични нужди и вродени заболявания
Образование и обучение
от -до: 1992 - 1997
Наименование на придобитата квалификация: кинезитерапевт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
френски език
мн. добро мн. добро добър добър
английски език
добър среден среден среден
руски език
отлично отлично мн. добър мн. добър
Социални умения и компетенции: Участия в подготовката и организирането на годишнини, събития, конференции,курсове, студентски празници и срещи свързани с Русенски университет
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Internet (e-mail www), Windows XP, MS Office: MS MS Word, PowerPoint, Adobe Acrobat, Open Office и др.
Артистични умения и компетенции: Умения по рисуване; Интереси: музика, художествени интереси, народни танци, театър, кино и др.
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Допълнителна квалификация и придобити умения: * Сертификат за завършен лекционен курс на тема: „Физиотерапевтична работа при детска церебрална парализа и свързани неврологични състояния“, лектор: Вивиан Уилиамз, Варна, 14 – 20 август 1997 г.;
* Сertificate of Attendance – Bobath Introductory Course – 20, 21 и 22 май 2003 г. Списък на участниците в програмата за обучение по „Метода „Бобат“ за терапия на деца с церебрална парализа“ /въвеждащ курс на Джилиан Стърн (Gillian Stern), Великобритания, организиран от Фондация „КАРИН ДОМ“, гр. Варна - 2003;
* Участие в организирана програма на Дневен център „Милосърдие“ Каритас – Русе, за приложение методиката на „Пилат“ при различни неврологични и ортопедични заболявания “Приложение на терапевтични топки за профилактика и лечение в кинезитерапията. Запознаване с основни елементи от методиката на Пилат”, лектор: Благовеста Кръстева (лицензиран преподавател по ФитБол), 13. 03 – 14. 03. 2003 г.;
* Удостоверения и сертификати за участия в Научната конференция с международно участие РУ & СУ - Русе;
* Диплом за членство в Съюза на учените в България, 2007 година;
* Удостоверение за участие в квалификационен курс за работа в университетската компютърна мрежа, организиран по програмата за повишаване на квалификацията на преподавателите и служителите от Русенския университет „Ангел Кънчев“ – 2011 г.;
* Сертификат за участие в следдипломен теоретико-практически семинар „Мобилизация на периферни стави“ /лектор - проф. Н. Попов/ – Русе, 2014 г.;
* Сертификат за участие в следдипломен теоретико-практически семинар „Мускулно-инхибиторни техники“ /лектор - проф. Н. Попов/ – Русе, 2014 г.
* Участия в 7 научноизследователски и внедрителски проекти (3 - финансирани от фонд "Научни изследвания" на РУ "Ангел Кънчев", 3 - по "Национален фонд научни изследвания", 1 -Проект на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР);
* Член на атестационната комисия на ФОЗЗГ от квотата на катедрата ОЗСД ( от 22 февруари 2016 г.) и др.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.