РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Станислав
Фамилия: Пенчев
Адрес:
ул. "Митрополит Григорий" 20, гр. Русе, 7004, България
Телефон:
0887745873
Email: msp@uni-ruse.bg
Националност: българин
Дата на раждане: 25.05.1973
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2003 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънев", кат. АМ
Вид на дейността или сферата на работа: Администратор на компютърните зали в кат. АМ
от -до: 2000 - 2003
Заемана длъжност или позиция: старши асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънев", кат. АМ
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1998 - 2000
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънев", кат. АИУТ
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2014 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
кат. "Автоматика и Мехатроника", Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1991 - 1996
Наименование на придобитата квалификация: висше образование, инженер по Автоматика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
специализация - Компютърни системи за контрол, диагностика и управление
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
кат. АП, Русенски Университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1986 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия "Баба Тонка" - Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично отлично отлично
английски
отлично отлично отлично отлично
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: програмиране на Visual C++, Matlab, LabView, ползване на MS Office
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: кат. Б
Допълнителна информация  
Списък на проектите, свързани с дисертацията Договор No 2002-ЕЕА-5 "Разработване на интелигентна технология за оценяване на чистотата на семена"

Договор No 2005-ЕЕА-07 "Изследване на възможностите за приложение на невронни мрежи при оценяване качеството на семена"

ДОГОВОР No 2007-ЕЕА-07 "Подобряване на качеството на многомерни векторни описания на обекти, получени въз основа на цифрови изображения"

Договор ДО 02-143/16.12.2008 г., ДВУ 01/2008, финансиран от МОН, тема: "Разработване на интелигентни технологии за оценка на качеството и безопасността на хранителни земеделски продукти"
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.