РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Сашо
Фамилия: Нунев
Адрес:
ул. Муткурова №17, гр. Русе, п.к. 7000
Телефон:
0886/ 802 466
Email: sasho_nunev@abv.bg
Националност: българин
Дата на раждане:
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 1993 - 2018
Заемана длъжност или позиция: доцент по 05.07.00. Педагогика (Социална педагогика)
Основни дейности и отговорности:
преподавател по социални дейности и социална педагогика
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа: преподавателска дейност по учебни дисциплини от областта на социалната работа и социалната педагогика, научно ръководство на дипломанти, научно ръководство на докторанти;
научноизследователска дейност (публикации, участие в научни форуми)
Образование и обучение
от -до: 2017 - 2018
Наименование на придобитата квалификация: доктор на науките в ПН 3.4 Социални дейности
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертационен труд за присъждане на научната степен Доктор на науките в ПН 3.4 Социални дейности: Развитие на антидискриминационната и антипотискащата социална работа. Съвременна теория, практика и модели
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1986 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: магистър по педагогика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ "Св. Кл. Охридски" - София, факултет по педагогика
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски език
отлично отлично добро добро
английски език
добро добро
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Академична и обществена активност СЪЗДАТЕЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.4 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“; СЪЗДАТЕЛ НА КЛУБ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК КЪМ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ПН 3.4 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО ПН 3.4 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ; УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ, ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОЦИАЛНА РАБОТА В ПЕРИОДА 2009 – 2013 ГОДИНА; ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ МАНДАТ 2011 – 2015 ГОДИНА; ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ МАНДАТ 2011-2015 и 2015 – 2019 ГОДИНА; ЧЛЕН НА КОМИСИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО ПОДПОМАГАНЕ КЪМ ОБЩИНА РУСЕ 2011 – 2015 ГОДИНА. ЕКСПЕРТ В ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ В ПЕРИОДА 2012 – 2014 ГОДИНА. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ. ИНДИВИДУАЛЕН ЧЛЕН НА INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOLS OF SOCIAL WORK (IASSW) – 2017; ЧЛЕН НА INTERNATIONAL SOCIETY FOR DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY (JAPAN) - 2017.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.