РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Симеон
Фамилия: Илиев
Адрес:
ул. Борисова, Русе, 7012, България
Телефон:
082-888 331
Email: spi@uni-ruse.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 01.02.1972
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2015 - 2015
Заемана длъжност или позиция: доцент в катедра ДТТ
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сферата на висшето образование
от -до: 2011 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент в катедра
Основни дейности и отговорности:
преподавателска и научно-изследователска
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сферата на висшето образование
от -до: 2007 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Търговски директор
Основни дейности и отговорности:
Организиране на отделите на фирмата.
Подбор и обучение на персонал.
Работа с ключови клиенти и доставчици.
Годишни отчети за дейността на фирмата.
Име и адрес на работодателя:
Интер Браво ЕООД, бул. "Христо Ботев" 1, гр. Русе, 7000, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сферата на търговията
от -до: 2004 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Ръководител звено информационно обслужване и компютърна обработка
Основни дейности и отговорности:
Разработване и изграждане на комуникационната система на фирмата.
Проектиране и изграждане на компютърна мрежа и окомплектоването и с необходимия софтуер.
Обучение на персонала на фирмата за работа с програмните продукти.
Изготвяне на годишни отчети за дейността на фирмата.
Име и адрес на работодателя:
Жираф ООД, бул. "Христо Ботев" 1, гр. Русе, 7000, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сферата на търговията
от -до: 2001 - 2004
Заемана длъжност или позиция: инженер- конструктор - програмист
Основни дейности и отговорности:
Разработване на конструкторска документация свързана със системите и механизмите на кораба.
Проектиране на системи и механизми обслужващи работата кораба.
Разработване на план за евакуация на кораба.
Програмиране на детайли за разкрой на кораба.
Име и адрес на работодателя:
Русенска Корабостроителница АД, ул. Матей Стойков 5, гр. Русе, 7000, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сферата на корабостроенето и проектирането.
от -до: 1996 - 1997
Заемана длъжност или позиция: инженер - конструктор
Основни дейности и отговорности:
Съвместен проект между
Русенски университет и Технически университет – Валенсия
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънев", ул. "Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа: Сфера на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънев",
Ниво по националната класификация:
от -до: 1991 - 1996
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер по специалност „Двигатели с вътрешно горене”,
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1987 - 1991
Наименование на придобитата квалификация: Корабен механик по специалност „Корабни машини и механизми”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по речно корабостроене и корабоплаване
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн. добре мн. добре добре добре
английски
мн. добре мн. добре добре добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Работа с технически съоръжения и апаратура за изпитване на ДВГ по отношение на мощностни, икономични и екологически характеристики.
Компютърни умения и компетенции: MS Windows XP/2000/2003/NT/7, MS Office, Visio, CorelDraw, PhotoShop, ViSoft, Math Lab, AutoCAD, Columbus Software (ESAB Cutting Systems), GT-Suite
Изграждане и администриране на компютърни мрежи. Aдминистриране на MS Windows NT/2000/2003.
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Притежавам свидетелство за управление на МПС от 1990 г.
Свидетелство е за категории В, С, Т и М.
Допълнителна информация  
Членство в професионални организации Съюз на учените в България
САИБ (Сдружение на автомобилните инженери в България)
SAE (Society of Automotive Engineer)
CRIS (Center for Research in Science)
FISITA (International Federation of Automotive Engineering Societies)
IAENG (International Association of Engineers)
IAENG Society of Artifical Intelligence
IAENG Society of Computer Science
IAENG Society of Industrial Engineering
IAENG Society of Mechanical Engineering
IAENG Society of Operations Research
IAENG Society of Scientific Computing
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.