РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Стефка
Фамилия: Наумова
Адрес:
гр. София, ул.Драговища" 21
Телефон:
Email: s.avomuoan@abv.bg
Националност: българка
Дата на раждане:
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1995 - сега
Заемана длъжност или позиция: професор
Основни дейности и отговорности:
Екологично право; Социология на правото и Конституционно право
Име и адрес на работодателя:
РУ"А.Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1979 - сега
Заемана длъжност или позиция: професор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
БАН
ул."Сердика" 4
Вид на дейността или сферата на работа: Научна работа
от -до: 1992 - 1994
Заемана длъжност или позиция: Декан на ЮФ
Основни дейности и отговорности:
Административно ръководство на факултета
Име и адрес на работодателя:
РУ"Ангел Кънчев", ул."Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2005 - сега
Наименование на придобитата квалификация: професор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ"А.Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1978 - 1988
Наименование на придобитата квалификация: доцент по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ИПН - БАН
Ниво по националната класификация:
от -до: 1974 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: доктор по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Варшавски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1967 - 1971
Наименование на придобитата квалификация: магистър по право
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ"Св.Климент Охридски"-гр.София
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
полски
отлично отлично отлично отлично
английски
отлично отлично отлично отлично
руски
отлично отлично отлично отлично
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Компютърни умения
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.